ทำไมเลนส์ไบโอเมตริกทำให้การมองเห็นคมชัด?

เทคโนโลยีไบโอเมตริกจาก Rodenstock คือ

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมค่าไบโอเมตริกให้ใกล้เคียงค่าดวงตาจริง
ของแต่ละบุคคลมากที่สุดเพื่อการคำนวณเลนส์
≫ เมื่อแสงเดินทางผ่านดวงตา แสงจะหักเหไปยังจุดรับภาพชัด (fovea centralis)
และสร้างภาพที่คมชัดบนจอประสาทตา
ซึ่งแต่ละองค์ประกอบที่แสงเดินทางผ่าน
ล้วนมีบทบาทสำคัญในการมองเห็น
เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้มีดัชนีการหักเหของแสงต่างกัน
ดังนั้นจึงต้องคำนวณแต่ละค่าอย่างแม่นยำ
เพื่อมอบความคมชัดอย่างสูงสุดสำหรับดวงตาทุกดวง
ที่มีความเฉพาะบุคคลได้อย่างเฉียบคม
📌 สอบถามเพิ่มเติม
Chat ผ่าน Line : @KTOPTIC
CALL CENTER : 02 934 4390 ( จ. – ศ. , 09.00 – 17.00 น.)
.
Copyright © 2017. KT OPTIC All rights reserved.