Order payment

ORDER

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

PAYMENTS

วิธีการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?

 

DELIVER

วิธีการจัดส่งสินค้า

Confirm Payment

ยืนยันการชำระเงิน

เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้ว ทางร้านได้รับออเดอร์ ระบบจะจัดส่งรายละเอียดการชำระเงินกลับไปอัตโนมัติทาง E-mail ที่ลูกค้าแจ้งไว้
ลูกค้าชำระเงิน ตามรายละเอียดที่แจ้งกลับไป การชำระเงินสามารถชำระได้ทั้งหมด 3 ช่องทาง

โอนเงินผ่านธนาคาร

หลังโอนเสร็จสิ้นสามารถแจ้งชำระเงิน และแนบสลิปได้ที่ :  แจ้งยืนยันการชำระเงิน

Copyright © 2017. KT OPTIC All rights reserved.