เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1.เงื่อนไขการรับประกันสินค้าจาก KT Optic

-การรับประกันตัวสินค้าทาง KT Optic นับจากวันที่ซื้อสินค้าจาก KT Optic เท่านั้น

– สินค้าจะได้รับการรับประกันในกรณีที่ชำรุดอันเกิดจากความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตจากโรงงานเท่านั้น

– ผู้ซื้อจะต้องแสดงบิลเงินสด(Receipt) บัตร VIP Card หรือบัตรใบรับประกัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้าต่อพนักงาน ในกรณีผู้ซื้อ

ต้องการการคุ้มครองเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ให้เก็บบิลเงินสด(Receipt) บัตร VIP Card หรือบัตรใบรับประกัน ไว้ตลอดการการใช้งาน

 

2.ข้อยกเว้นไม่รับประกัน

-กรอบแว่นและเลนส์ที่ได้รับความเสียหาย ชำรุดอันเนื่องมาจากการงานอย่างไม่ถูกวิธี หรือเกิดจากอุบัติเหตุในการสวมใส่ การใช้งานที่ไม่

เหมาะสมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

– ความเสียหาย หรือการเสื่อมสภาพใดๆอันเนื่องมาจากการสึกหรอ ตามอายุการใช้งาน รวมถึงเลนส์ และชิ้นส่วนอื่นๆทั้งหมดที่ไม่มีการ

ป้องกัน ซึ่งถูกขีดข่วน หรือเสียหายจากการใช้งานตามปกติ

– สินค้าได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม หรือ โดนสารเคมีกัดกร่อน เก็บในที่อุณหภูมิสูง

 

3.เงื่อนไขการรับประกันกรอบแว่น

– เปลี่ยนกรอบแว่นให้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าหากตัวกรอบแว่นมีความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตจากโรงงาน (บริษัทจะเป็น

ผู้พิจารณา)

– บริษัทไม่อนุญาตให้เปลี่ยนกรอบแว่นข้ามรุ่น ข้ามยี่ห้อ ยกเว้น ชำรุดจากความผิดพลาดของกระบวนการผลิตจากโรงงาน ซึ่งบริษัทจะเป็น

ผู้รับตรวจสอบเองเท่านั้น

 

4.เงื่อนไขการรับประกันเลนส์

-แก้ไขให้ใหม่ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หากใส่ไม่ได้จากการประเมินค่าสายตาผิดพลาด

– เลนส์รับประกันผิวโค้ด 1 ปี กรณี หลุดลอก แตกลายงา เป็นคลื่น นับจากวันที่ซื้อสินค้า

– เลนส์ Airwaer รับประกัน 1 ปี กรณี การแตก นับจากวันที่ซื้อสินค้า

 

5.เงื่อนไขการซ่อม

– ฟรีค่าแรงในการซ่อม 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า (ยกเว้นค่าอะไหล่)

-แว่นชำรุดที่ส่งเข้ามาซ่อมหลังจากหมดระยะประกันแล้ว ซ่อมตามสภาพ และมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่ซ่อม หรือเปลี่ยนอะไหล่

-การซ่อมด้วยวิธีการเชื่อมประสานนั้นสามารถทำได้เฉพาะกรอบแว่นโลหะเท่านั้น กรอบพลาสติก กรอบไม้ หรือวัสดุพิเศษอื่นๆ ไม่สามารถ

เชื่อมได้ทุกกรณี

-การซ่อมโดยการเปลี่ยนอะไหล่ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า ลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้ออะไหล่เอง ซึ่งค่าอะไหล่ หน้าแว่น ขาแว่น คิด

เป็น 40% จากราคาป้าย (ขาแว่นจำหน่ายเป็นคู่เท่านั้น)ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์รับเปลี่ยนเฉพาะรุ่นที่มีอะไหล่เท่านั้น

 

6.สิทธิ์ประโยชน์สำหรับลูกค้า KT OPTIC

-เปลี่ยนน็อตดัด และปรับแต่งทรงกรอบแว่นฟรีตลอดอายุการใช้งาน

-ล้างทำความสะอาดกรอบแว่นตลอดอายุการใช้งาน

-เปลี่ยนอะไหล่แป้นจมูกฟรีตลอดอายุการใช้งาน นับจากวันที่รับสินค้า(เฉพาะแบบมาตรฐานทั่วไป)

Copyright © 2017. KT OPTIC All rights reserved.