ร้านแว่นตา KT OPTIC ส่งมอบแว่นตาให้กับมูลนิธิบ้านต้นน้ำ ปีที่ 2

ร้านแว่นตา KT OPTIC ส่งมอบแว่นตาให้กับมูลนิธิบ้านต้นน้ำ

เพราะปัญหาสุขภาพสายตาและการมองเห็นที่ไม่ชัด อาจเป็นอุปสรรคและความเสี่ยงในการใช้ชีวิต ซึ่งการมองเห็นที่ดีช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาสายตา ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ทาง KT OPTIC ได้ทำการมอบกรอบแว่นสายตา และ แว่นกันแดดที่ลูกค้าหลายได้ท่านได้ร่วมบริจาคไว้ จากการที่ค่าสายตาเปลี่ยน และได้ทำการตัดแว่นใหม่
KT OPTIC เพราะเราใส่ใจ อย่างเต็มใจ สำหรับส่งมอบแว่นตาให้กับมูลนิธิบ้านต้นน้ำ ( Raintree Foundation ) เพื่อนำไปมอบให้ผู้ที่มีความต้องการแว่นตา เพื่อช่วยให้วิสัยทัศน์การมองเห็นที่ดีขึ้นในการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

Copyright © 2017. KT OPTIC All rights reserved.