“เลนส์โปรเกสซีฟ” Essilor รับประกัน ใส่ไม่สบายตาเปลี่ยนคู่ใหม่ภายใน 60 วัน

“เลนส์โปรเกรสซีฟ Essilor รับประกัน ” ทุกรุ่น

essilor-บัตรรับประกัน

 

 

 

 

 

   บริษัทเอสซีลอร์ แจ้งการเปลี่ยนแปลงบัตรรับประกัน เลนส์โปรเกรสซีฟ ทุกรุ่นของเอสซีลอร์ จะได้รับบัตรรับประกันความพึงพอใจ และอยู่ภายใต้แคมเปญรับประกัน เปลี่ยนเลนส์คู่ใหม่ภายใน 60 วัน หากใส่แล้วไม่สบายตา

Essilor-Warranty

การเปลี่ยนแปลงบัตรรับประกันเลนส์ Brand Essilor โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) เลนส์ Transitions ทุกรุ่น จะได้รับหน้าบัตรที่ระบุแบรนด์ Transitions ตามภาพด้านซ้าย

2) เลนส์รุ่นอื่นๆ ที่ไม่ใช่เลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติ Transitions จะได้รับบัตรที่เป็นภาพ Essilor SEE MORE DO MORE ตามภาพด้านขวา

3) เลนส์โปรเกรสซีฟ ของเอสซีลอร์ทุกรุ่น จะได้รับบัตรรับประกันเพิ่มอีก 1 ใบ (หน้าบัตรสีน้ำเงิน) เพื่อใช้ควบคู่กับการแลกเปลี่ยนเลนส์ ตามแคมเปญการรับประกันความพึงพอใจ

1) ทดลองใช้และปรับตัวตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญร้านแว่นตา

2) หากท่านไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเลนส์คู่ใหม่หรือยังไม่สบายตา แนะนำให้ท่านกลับไปยังร้านที่ท่านตัดแว่น ภายใน 60 วัน เพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนเลนส์คู่ใหม่

3) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเลนส์รุ่นเดิมเท่านั้น กรุณาแสดงบัตรรับประกัน เลนส์โปรเกรสซีฟ (หน้าบัตรสีน้ำเงิน) ควบคู่กับบัตรรับประกันที่ระบุค่าสายตาในการเปลี่ยนเลนส์คู่ใหม่

4) การรับประกันเปลี่ยนเลนส์คู่ใหม่ไม่รวมถึงการรับประกันคุณภาพจากการใช้งาน เช่น รอยกระแทก รอยด่างจากสเปรย์หรือสารเคมี เป็นต้น

essilor-บัตรรับประกัน

 

 

 

Copyright © 2017. KT OPTIC All rights reserved.