RayBan

Showing 1–12 of 23 results

 • Rayban แว่นตา รุ่น 0RX1971V แว่นตาแบรนด์เนม by ktoptic

  RAYBAN แว่นตา รุ่น 0RX1971V

  5,600.00฿

   

  127 mm 145 mm 54  mm  48.4 mm 19 mm
  เลือกรูปแบบ
 • Rayban แว่นตา รุ่น 0RX3447V แว่นตาแบรนด์เนม by ktoptic

  RAYBAN แว่นตา รุ่น 0RX3447V

  5,600.00฿

   

  121 mm 145 mm 50 mm 46.9 mm 21 mm
  เลือกรูปแบบ
 • RAYBAN แว่นตา รุ่น 0RX3578V

  6,000.00฿

   

  mm 145 mm 50 mm 47.2 mm 22 mm
  เลือกรูปแบบ
 • RAYBAN แว่นตา รุ่น 0RX3582V

  5,600.00฿

   

  mm 140 mm 51 mm 48 mm 20 mm
  เลือกรูปแบบ
 • RAYBAN แว่นตา รุ่น 0RX3857VF

  5,600.00฿

   

  mm 145 mm 55 mm 47.6 mm 20 mm
  เลือกรูปแบบ
 • RAYBAN แว่นตา รุ่น 0RX3947V-2500

  5,600.00฿

   

  หน้าแว่น

  ขาแว่น

  เลนส์กว้าง

  เลนส์สูง

  จมูกกว้าง
  124 mm 145 mm 51  mm  47.8 mm 22 mm

   

    หมายเหตุ ซื้อสินค้าแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน

   

  หยิบใส่ตะกร้า
 • RAYBAN แว่นตา รุ่น 0RX5154 2000

  RAYBAN แว่นตา รุ่น 0RX5154 2000

  6,000.00฿

   

  123 mm 145 mm 51 mm 39.6 mm 21 mm
  หยิบใส่ตะกร้า
 • RAYBAN แว่นตา รุ่น 0RX5154 2012

  RAYBAN แว่นตา รุ่น 0RX5154 2012

  6,000.00฿

   

  123 mm 145 mm 51 mm 39.6 mm 21 mm
  หยิบใส่ตะกร้า
 • RAYBAN แว่นตา รุ่น 0RX5315D 2000 แบรนด์แว่นตาที่ยาวนานกว่า 80 ปี

  RAYBAN แว่นตา รุ่น 0RX5315D 2000

  3,350.00฿

   

  119 mm 145 mm 53 mm 38 mm 17 mm
  อ่านเพิ่ม
 • RAYBAN แว่นตา รุ่น 0RX5349D 2000 แบรนด์แว่นตาที่ยาวนานกว่า 80 ปี

  RAYBAN แว่นตา รุ่น 0RX5349D 2000

  4,250.00฿

   

  123 mm 145 mm 53 mm 42 mm 18 mm
  หยิบใส่ตะกร้า
 • RAYBAN แว่นตา รุ่น 0RX5375F-5713

  6,000.00฿

   

  mm 145 mm 53 mm 39.3 mm 18 mm
  หยิบใส่ตะกร้า
 • RAYBAN แว่นตา รุ่น 0RX5395F

  5,600.00฿

   

  mm 145 mm 53 mm 46.9 mm 18 mm
  เลือกรูปแบบ
Copyright © 2017. KT OPTIC All rights reserved.