ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ Big Gift 2022

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ Big Gift 2022

ร้านแว่นตา KT OPTIC ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน  ดังนี้

 • รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ YAMAHA XSR 155cc สีดำ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 96,000 บาท 
  • คุณ วรรณพานีย์  สงบุรี

 • รางวัลที่ 2 รถจักรยายนต์ Grand Filano hybrid Standard สีดำ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 65,000 บาท
  • คุณ พิศมัย  แต๊ะเฮง

 • รางวัลที่ 3 โทรศัพท์ iPhone 14 ความจุ 128GB สีสตาร์ไลท์ จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 31,190 บาท รวมมูลค่า 62,380   บาท       
  • คุณ ณภาภัช  คลังบุญวาสน์
  • คุณ Pachara  Sankum

 • รางวัลที่ 4 กล้อง Sony vlog camera รุ่น ZV-1F จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 17,900 บาท        
  • คุณ yu wen zuo

 • รางวัลที่ 5 iPad (10th generation) 64GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 17,900 บาท      
  • คุณ ปิยธาดา  จารุเพ็ญ

 • รางวัลที่ 6 Samsung galaxy tap a8 (lte) 4/64 gb 10.5 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,990 บาท
  • คุณ สุนิตตา  โกศัย

 • รางวัลที่ 7 สร้อยคอทองคำ 1 สลึง จำนวน 2 รางวัล มูลค่า 7,590 บาท รวมมูลค่า 15,180 บาท   
  • คุณ จารุณี  ธนาคุณ
  • คุณ นันทพร  ควรหาเวช

 • รางวัลที่ 8 FURLA BABYLON M ZIP AROUND Italian Handbag Since 1927 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 6900 บาท
  • คุณ อโนชัย  สอาดเอี่ยม

 • รางวัลที่ 8 FURLA BABYLON Trifold Wallet 100% Leather จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 6,900  บาท
  • คุณ ปิยะพันธ์  ปานอุทัย

 • รางวัลที่ 9 FURLA ISABELLE COSMETIC BAGS จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 4,199 บาท รวมมูลค่า 29,393 บาท  
  • คุณ ภูมิใจ  พูลสวัสดิ์
  • คุณ อำพร   สิงห์คำ
  • คุณ สมบัติ  สมศักดิ์
  • คุณ ธีรวัฒน์  ทัศนพงศ์
  • คุณ วิลาวัลย์  คุมพล
  • คุณ เวียน หง็อก แฟน 
  • คุณ กุลฉัตร  อยู่โพธิ์กลาง

 

ทั้งนี้ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อผู้โชคดีเพื่อตรวจสอบหลักฐานและเข้ามารับรางวัลต่อไป (หากผู้โชคดีไม่ตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ถือว่าสละสิทธิ์และจะมอบให้กับรายชื่อสำรองในลำดับต่อไป)

 

เงื่อนไขกิจกรรม

 1. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น
 2. จำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น
 3. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 2 เมษายน 2566  เวลา 12.00 น. ผ่านทาง
  Website  :  ktoptic.com ,
  Twitter : https://twitter.com/KT_OPTIC
  Facebook : https://www.facebook.com/KTopticFanPage
  Line : https://voom-studio.line.biz/account/@dns3786c/voom
 4. ผู้โชคดีรับของรางวัล วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 00 น. ที่สำนักงานใหญ่ กรุงไทย ออพติค จำกัด
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ที่มีภูมิลำเนาทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องแสดงหลักฐานในการรับรางวัล ดังนี้
  1. ใบเสร็จในการซื้อสินค้า , ภาพถ่ายในเสร็จ , หรือสำเนาใบเสร็จ
  2. สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด ระบุชื่อตรงตามใบเสร็จ
  3. หนังสือมอบอำนาจหากไม่ได้มารับด้วยตัวเอง และสำเนาผู้มารับแทน
 6. สามารถเข้ารับของรางวัลด้วยตัวเองที่บริษัทฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศผล หากเกิน 60 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศล หรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการต่อไป
 7. ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับเอง
 8. ผู้โชคดีที่ได้รับรถจักรยานยนต์ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี , ค่าธรรมเนียมการโอนและ พ.ร.บ.ทั้งหมด
 9. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดได้
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท กรุงไทยออพติค จำกัด กำหนด
 12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 14. ติดต่อรับของรางวัลที่เบอร์ 02-530-4155 ต่อ 132 หรือ กด 0
 15. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 934 4390

 

Copyright © 2017. KT OPTIC All rights reserved.