กรอบแว่น Levi’s Eyewear Alert แฟชั่นคลาสสิคสไตล์อเมริกัน คอลเลคชั่นใหม่ 2022

🔥 𝙇𝙀𝙑𝙄’𝙎 𝙀𝙔𝙀𝙒𝙀𝘼𝙍 𝘼𝙇𝙀𝙍𝙏 🔥 กรอบแว่น สไตล์อเมริกัน

กรอบแว่นตา 𝙇𝙚𝙫𝙞’𝙨 แฟชั่นคลาสสิคสไตล์อเมริกัน มาพร้อมกับความหลากหลายรูปทรง และ เน้นการใช้วัสดุในการผลิตแบบคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็น กรอบพลาสติก หรือ กรอบโลหะแบบต่างๆ แว่นตาแต่ละคอลเลคชั่น ถูกผลิตออกมา เพื่อเหมาะกับหน้าผู้ใส่ ไม่ว่าจะรูปหน้ากลม เหลี่ยม หรือยาว 𝙇𝙚𝙫𝙞’𝙨 𝙀𝙮𝙚𝙬𝙚𝙖𝙧 ก็มีรูปทรงที่เหมาะกับรูปหน้าอย่างแน่นอน   แล้วเจอกันที่งาน 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙠 𝙎𝙝𝙤𝙬 𝙇𝙀𝙑𝙄’𝙎

📍 𝘽𝙞𝙜 𝘾 𝙍𝙖𝙢𝙞𝙣𝙩𝙧𝙖
𝙏 : 𝟬𝟮 𝟵𝟳𝟭 𝟳𝟱𝟲𝟯
𝙇𝙞𝙣𝙚 : @𝟭𝟴𝟰𝙗𝙫𝙦𝙖𝙙

📍 𝙁𝙤𝙧𝙩𝙪𝙣𝙚 𝙍𝙖𝙩𝙘𝙝𝙖𝙙𝙖 𝙏𝙤𝙬𝙣
𝙏. 𝟬𝟮 𝟲𝟰𝟮 𝟭𝟭𝟭𝟱
𝙇𝙞𝙣𝙚 : @𝟯𝟳𝟱𝙧𝙫𝙜𝙯𝙛

📍 วันนี้ – 𝟯𝟭 พฤษภาคม 𝟮𝟱𝟲𝟱

 

 

📱 สอบถามเพิ่มเติม
𝘾𝙝𝙖𝙩 ผ่าน 𝙇𝙞𝙣𝙚 : @𝟳𝟵𝟱𝙪𝙣𝙮𝙙𝙬
𝙁𝘽 𝙄𝙉𝘽𝙊𝙓 : 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.𝙘𝙤𝙢/𝙆𝙏𝙤𝙥𝙩𝙞𝙘𝙁𝙖𝙣𝙋𝙖𝙜𝙚/
𝘾𝘼𝙇𝙇 𝘾𝙀𝙉𝙏𝙀𝙍 : 𝟬𝟮 𝟵𝟯𝟰 𝟰𝟯𝟵𝟬 ( จ. – ศ. , 𝟬𝟵.𝟬𝟬 – 𝟭𝟳.𝟬𝟬 น.)

Copyright © 2017. KT OPTIC All rights reserved.