ค่า Index ของเลนส์คืออะไรนะ? วันนี้เรามีข้อมูลมาให้อ่านกัน

ค่า Index ของเลนส์คืออะไรนะ?

ค่า Index ก็คือ ค่าดัชนีหักเหของแสง หรือ ค่า refractive index นั่นเอง

โดยค่า อินเด็กซ์  ของเลนส์สายตานั้น 
ถ้าหากยิ่งมีค่าหักเหแสงสูงมากเท่าไหร่ เลนส์สายตาของเราก็จะยิ่งบางมากขึ้นตามค่า อินเดก ที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

หรือ พูดง่ายๆ ก็คือ  ค่าความหนาบางของตัวเลนส์นั้นส่งผลมาจากค่า อินเด็กซ์
โดยยิ่งเลนส์มีค่า อินเด็กซ์ สูงเท่าไหร่ เลนส์ก็ยิ่งบางลงตามไปด้วย

ปกติทั่วไปแล้วเลนส์สายตาจะมีค่า อินเด็กซ์ เริ่มตั่งแต่ 1.50 / 1.56 / 1.60 / 1.67 / 1.70 และ1.74

โดย 1.50 คือค่า อินเด็กซ์ ที่น้อยที่สุด ตัวเลนส์จะหนาสุด
และค่า อินเด็กซ์ 1.74 คือค่าที่มากที่สุด จึงทำให้ตัวเลนส์มีความบางที่สุดนั้นเอง

ค่า index

 

 

โดยเลนส์ Index 1.50 เป็นเลนส์มาตรฐาน แบบชนิดไม่ย่อบาง  จึงถือเป็นเลนส์ที่ที่มีความหนาของเลนส์มากที่สุด
 สำหรับท่านที่มีค่าสายตาที่ค่อนข้างสูง แต่หากเลือกใช้เลนส์มาตรฐานแล้วนั้น การมองภาพมักจะไม่ค่อยดี ไม่สบายตาและอาจะเกิดการกะระยะสิ่งของพลาดได้  

ส่วนเลนส์สายตาชนิดย่อบางจะเริ่มต้นที่ Index 1.6 ขึ้นไปนั่นเอง

 

จากภาพ เลนส์แต่ละ อินเด็กซ์ มีความหนาบางต่างกัน  เมื่อค่าสายตามากขึ้น เลนส์ที่มี อินเด็กซ์ น้อยจะมีความหนาของเลนส์ที่มากกว่าเลนส์ที่มีอินเด็กซ์สูง

 

โดยตารางนี้จะแสดงถึงค่า อินเด็กซ์ ของเลนส์ที่แนะนำสำหรับการเลือกใช้งานแต่ละค่าสายตา เพื่อไม่ให้เลนส์หนาล้นกรอบ คือ

เลนส์ ค่าสายตา

เลนส์  ค่าสายตา
 1.50 สำหรับค่าสายตา (+/-) -0.25 ถึง -2.00 ค่าสายตาไม่ควรเกิน -4.00
 1.56 สำหรับค่าสายตา (+/-) -0.25 ถึง -4.00 ค่าสายตาไม่ควรเกิน -6.00
 1.60 สำหรับค่าสายตา (+/-) -2.00 ถึง -6.00 ค่าสายตาไม่ควรเกิน -8.00
 1.67 สำหรับค่าสายตา (+/-) -5.00 ถึง  -8.00 ค่าสายตาไม่ควรเกิน -9.00
 1.71 สำหรับค่าสายตา (+/-) -6.00 ถึง -10.00 ค่าสายตาไม่ควรเกิน -12.00
 1.74 สำหรับค่าสายตา (+/-) -8.00 ถึง -14.00 ค่าสายตาไม่ควรเกิน -16.00

หมายเหตุ : เลนส์สต๊อก เอียงไม่เกิน 200
การคิดคำนวณค่าสายตาตอนสั่งผลิตเลนส์ คือ ค่าสายตาสั้นหรือยาว รวมกับค่าเอียงแล้ว ไม่ควรเกินค่าสายตาที่ระบุไว้

Copyright © 2017. KT OPTIC All rights reserved.