𝙈𝙖𝙧𝙠 𝙋𝙧𝙞𝙣 𝙭 𝙞𝙘! 𝙗𝙚𝙧𝙡𝙞𝙣 𝙈𝙚𝙧𝙘𝙚𝙙𝙚𝙨-𝘽𝙚𝙣𝙯 𝙘𝙤𝙡𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣

🕶 𝙈𝙖𝙧𝙠 𝙋𝙧𝙞𝙣 𝙭 𝙞𝙘! 𝙗𝙚𝙧𝙡𝙞𝙣 𝙈𝙚𝙧𝙘𝙚𝙙𝙚𝙨-𝘽𝙚𝙣𝙯 𝙘𝙤𝙡𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 👓 |

𝙞𝙘! 𝙗𝙚𝙧𝙡𝙞𝙣 𝙈𝘽 𝟬𝟵 คอลเลคชั่นกรอบแว่นสายตาสไตล์ 𝙎𝙤𝙛𝙩 𝙎𝙦𝙪𝙖𝙧𝙚 เส้นสายเรียวบางในมาดสุขุมหรูหราอารมณ์ 𝙈𝙤𝙙𝙚𝙧𝙣 & 𝙈𝙞𝙣𝙞𝙢𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 ขาแว่นโดดเด่นด้วยโลโก้ดาว 𝙈𝙚𝙧𝙘𝙚𝙙𝙚𝙨-𝘽𝙚𝙣𝙯 ที่ถูกแกะสลักลงบนขาแว่นที่บางเบาเวอร์ชั่น 𝙎𝙞𝙡𝙠 𝟮.𝟬 ตัวแว่นใช้วัสดุสแตนเลสสตีลเกรดเครื่องมือแพทย์คุณภาพสูงที่ให้น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ออกแบบและผลิตด้วย 𝙃𝙖𝙣𝙙 𝙘𝙧𝙖𝙛𝙩𝙚𝙙 จากประเทศ 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣𝙮
📍 𝙄𝘾 𝘽𝙀𝙍𝙇𝙄𝙉 𝙈𝘽 𝟬𝟵
– 𝘽𝙡𝙖𝙘𝙠
– 𝙚𝙡𝙚𝙘𝙩𝙧𝙞𝙘 𝙥𝙤𝙬𝙙𝙚𝙧 𝙗𝙡𝙪𝙚
– 𝙜𝙪𝙣 𝙢𝙚𝙩𝙖𝙡/𝙗𝙡𝙪𝙚 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙨𝙥𝙖𝙧𝙚𝙣𝙩
– 𝙥𝙚𝙖𝙧𝙡/𝙗𝙡𝙪𝙚 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙨𝙥𝙖𝙧𝙚𝙣𝙩
𝙎𝙋𝙀𝘾𝙄𝙁𝙄𝘾𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉𝙎
𝙈𝙤𝙙𝙚𝙡: 𝙈𝘽 𝟬𝟵
𝙑𝙖𝙧𝙞𝙖𝙣𝙩: 𝙂𝙪𝙣-𝙈𝙚𝙩𝙖𝙡
𝙈𝙖𝙩𝙚𝙧𝙞𝙖𝙡: 𝙈𝙚𝙩𝙖𝙡
𝙎𝙝𝙖𝙥𝙚: 𝙏𝙧𝙖𝙥𝙚𝙯𝙚, 𝙎𝙦𝙪𝙖𝙧𝙚
𝙎𝙞𝙯𝙚: 𝙇𝙖𝙧𝙜𝙚
𝘾𝙤𝙡𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣: 𝘾𝙧𝙚𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨, 𝘾𝙪𝙨𝙩𝙤𝙢, 𝙎𝙞𝙡𝙠
𝘾𝙖𝙥𝙨𝙪𝙡𝙚: 𝙈𝙚𝙧𝙘𝙚𝙙𝙚𝙨-𝘽𝙚𝙣𝙯
𝙁𝙖𝙘𝙚: 𝙍𝙚𝙘𝙩𝙖𝙣𝙜𝙪𝙡𝙖𝙧
𝙈𝙖𝙩𝙚𝙧𝙞𝙖𝙡 𝙙𝙚𝙩𝙖𝙞𝙡𝙨: 𝙎𝙩𝙖𝙞𝙣𝙡𝙚𝙨𝙨 𝙨𝙩𝙚𝙚𝙡
𝙁𝙧𝙤𝙣𝙩 𝙘𝙤𝙡𝙤𝙧 𝙙𝙚𝙩𝙖𝙞𝙡𝙨: 𝙂𝙪𝙣-𝙈𝙚𝙩𝙖𝙡
𝙇𝙚𝙣𝙨: 𝙁𝙤𝙧 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙘𝙧𝙞𝙥𝙩𝙞𝙤𝙣
𝙇𝙚𝙣𝙨 𝙛𝙞𝙡𝙩𝙚𝙧 𝙘𝙖𝙩𝙚𝙜𝙤𝙧𝙮: 𝟬 𝙉𝙤 𝙩𝙞𝙣𝙩. 𝙉𝙤 𝙥𝙧𝙤𝙩𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙨𝙪𝙣 𝙜𝙡𝙖𝙧𝙚.
𝙈𝙞𝙧𝙧𝙤𝙧𝙚𝙙: 𝙉𝙤
𝙒𝙚𝙞𝙜𝙝𝙩: 𝟭𝟰 𝙜
𝙒𝙞𝙙𝙩𝙝: 𝟭𝟯𝟱 𝙢𝙢
𝙇𝙚𝙣𝙨 𝙝𝙚𝙞𝙜𝙝𝙩: 𝟯𝟱 𝙢𝙢
𝙇𝙚𝙣𝙨 𝙬𝙞𝙙𝙩𝙝: 𝟱𝟯 𝙢𝙢
𝙇𝙚𝙣𝙨 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙚: 𝟭𝟵 𝙢𝙢
𝙃𝙞𝙣𝙜𝙚: 𝟯 𝙢𝙢
𝙉𝙤𝙨𝙚 𝙬𝙞𝙙𝙩𝙝: 𝟮𝟱 𝙢𝙢
ราคาป้ายที่แนะนำ 𝟮𝟰,𝟳𝟬𝟬 บาท
𝙎𝙋𝙀𝘾𝙄𝙁𝙄𝘾𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉𝙎
𝙈𝙤𝙙𝙚𝙡: 𝙈𝘽 𝟬𝟵
𝙑𝙖𝙧𝙞𝙖𝙣𝙩: 𝙂𝙪𝙣-𝙈𝙚𝙩𝙖𝙡
𝙎𝙋𝙀𝘾𝙄𝙁𝙄𝘾𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉𝙎
𝙈𝙤𝙙𝙚𝙡: 𝙈𝘽 𝟬𝟵
𝙑𝙖𝙧𝙞𝙖𝙣𝙩: 𝙀𝙡𝙚𝙘𝙩𝙧𝙞𝙘-𝙋𝙤𝙬𝙙𝙚𝙧-𝘽𝙡𝙪𝙚

​

  𝙎𝙋𝙀𝘾𝙄𝙁𝙄𝘾𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉𝙎
𝙈𝙤𝙙𝙚𝙡: 𝙈𝘽 𝟬𝟵
𝙑𝙖𝙧𝙞𝙖𝙣𝙩: 𝘽𝙡𝙖𝙘𝙠
𝙎𝙋𝙀𝘾𝙄𝙁𝙄𝘾𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉𝙎
𝙈𝙤𝙙𝙚𝙡: 𝙈𝘽 𝟬𝟵
𝙑𝙖𝙧𝙞𝙖𝙣𝙩: 𝙋𝙚𝙖𝙧𝙡
📍 มีจำหน่ายที่สาขา
– 𝙆 𝙑𝙞𝙡𝙡𝙖𝙜𝙚
– 𝙈𝙚𝙜𝙖𝙗𝙖𝙣𝙜𝙣𝙖
– 𝙁𝙖𝙨𝙝𝙞𝙤𝙣 𝙄𝙨𝙡𝙖𝙣𝙙
– 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖𝙡 𝙍𝙖𝙢𝙖 𝙄𝙄
– 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖𝙡 𝙒𝙚𝙨𝙩𝙜𝙖𝙩𝙚
– 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖𝙡 𝙉𝙖𝙠𝙝𝙤𝙣𝙨𝙧𝙞
– 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖𝙡 𝙎𝙪𝙧𝙖𝙩𝙩𝙝𝙖𝙣𝙞
– 𝙋𝙧𝙤𝙢𝙚𝙣𝙖𝙙𝙖 𝘾𝙝𝙞𝙖𝙣𝙜 𝙈𝙖𝙞
– 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖𝙡 𝙁𝙚𝙨𝙩𝙞𝙫𝙖𝙡 𝙃𝙖𝙩𝙮𝙖𝙞
– 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖𝙡 𝙐𝙗𝙤𝙣𝙍𝙖𝙩𝙘𝙝𝙖𝙩𝙝𝙖𝙣𝙞
– 𝙏𝙝𝙚 𝘾𝙧𝙮𝙨𝙩𝙖𝙡 𝙎𝘽 𝙍𝙖𝙩𝙘𝙝𝙖𝙥𝙧𝙪𝙚𝙠
– 𝙁𝙪𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙍𝙖𝙣𝙜𝙨𝙞𝙩 (𝙕𝙤𝙣𝙚 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖𝙡)
– 𝙁𝙪𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙍𝙖𝙣𝙜𝙨𝙞𝙩 (𝙕𝙤𝙣𝙚 𝙍𝙤𝙗𝙞𝙣𝙨𝙤𝙣)
📍 สอบถามเพิ่มเติม
Chat ผ่าน Line : @KTOPTIC
CALL CENTER : 02 934 4390 ( จ. – ศ. , 09.00 – 17.00 น.)
ช้อปสินค้าออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
พร้อมจัดส่ง ฟรี เมื่อช้อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป
Shop ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ : www.ktoptic.com
Shipping ผ่าน ไปรษณีย์ไทย และ Kerry Express Thailand
Copyright © 2017. KT OPTIC All rights reserved.