-4.00

Showing 1–12 of 24 results

 • 11 %
  Up to 160.00฿

  1 Day ACUVUE Define [1 กล่อง] คอนแทคเลนส์สี รายวัน สวยในสไตล์คุณ

  1,240.00฿

  หมายเหตุ  รบกวนลูกค้าระบุสี ระบุ Base Curve และค่าสายตา ลงในรายการสั่งซื้อด้วย

   

  เลือกรูปแบบ
 • 11 %
  Up to 120.00฿

  1 Day ACUVUE Moist [1 กล่อง] คอนแทคเลนส์ใส แบบรายวัน ชุ่มชื่นสบายตา

  930.00฿

  หมายเหตุ   ระบุ Base Curve และค่าสายตา ลงในรายการสั่งซื้อด้วย

   

  เลือกรูปแบบ
 • 11 %
  Up to 180.00฿

  1 Day ACUVUE OASYS [1 กล่อง] คอนแทคเลนส์สายตา แบบรายวัน

  1,420.00฿

  หมายเหตุ ระบุ Base Curve และค่าสายตา ในรายการสั่งซื้อด้วย

   

  เลือกรูปแบบ
 • 11 %
  Up to 170.00฿

  1 DAY Moist for ASTIGMATISM [1 กล่อง] คอนแทคเลนส์สายตาเอียง รายวัน

  1,330.00฿

  สินค้า Pre-order รอสินค้า 7-14 วัน ไม่รวมจัดส่ง

  หมายเหตุ  ระบุค่าสายตา ลงในรายการสั่งซื้อด้วย

  ค่าสายตา
  • ตาสั้น: 0 ถึง -6.00D (ทุก 0.25 steps)
   เอียง: -0.75D,-1.25D,-1.75D
   องศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
   เอียง: -2.25D
   องศา: 20°, 90°, 160°, 180°
  เลือกรูปแบบ
 • 13 %
  Up to 400.00฿

  1 DAY Moist for ASTIGMATISM [2 กล่อง] คอนแทคเลนส์สายตาเอียง รายวัน

  2,600.00฿

  สินค้า Pre-order รอสินค้า 7-14 วัน ไม่รวมจัดส่ง

  หมายเหตุ ระบุค่าสายตา ลงในรายการสั่งซื้อด้วย

  ค่าสายตา
  • ตาสั้น: 0 ถึง -6.00D (ทุก 0.25 steps)
   เอียง: -0.75D,-1.25D,-1.75D
   องศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
   เอียง: -2.25D
   องศา: 20°, 90°, 160°, 180°
  เลือกรูปแบบ
 • 17 %
  Up to 1,000.00฿

  1 DAY Moist for ASTIGMATISM [4 กล่อง] คอนแทคเลนส์สายตาเอียง รายวัน

  5,000.00฿

  สินค้า Pre-order รอสินค้า 7-14 ว้น ไม่รวมจัดส่ง

  หมายเหตุ ระบุค่าสายตา ลงในรายการสั่งซื้อด้วย

  ค่าสายตา
  • ตาสั้น: 0 ถึง -6.00D (ทุก 0.25 steps)
   เอียง: -0.75D,-1.25D,-1.75D
   องศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
   เอียง: -2.25D
   องศา: 20°, 90°, 160°, 180°
  เลือกรูปแบบ
 • 20 %
  Up to 2,400.00฿

  1 DAY Moist for ASTIGMATISM [8 กล่อง] คอนแทคเลนส์สายตาเอียง รายวัน

  9,600.00฿

  สินค้า Pre-order รอสินค้า 7-14 วัน ไม่รวมจัดส่ง

  หมายเหตุ ระบุค่าสายตา ลงในรายการสั่งซื้อด้วย

  ค่าสายตา
  • ตาสั้น: 0 ถึง -6.00D (ทุก 0.25 steps)
   เอียง: -0.75D,-1.25D,-1.75D
   องศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
   เอียง: -2.25D
   องศา: 20°, 90°, 160°, 180°

   

  เลือกรูปแบบ
 • 12 %
  Up to 130.00฿

  ACUVUE OASYS [1 กล่อง] คอนแทคเลนส์สายตา ชนิดไม่เกิน 2 สัปดาห์

  970.00฿

  หมายเหตุ   ระบุ Base Curve และค่าสายตา ในรายการสั่งซื้อด้วย

   

  เลือกรูปแบบ
 • 12 %
  Up to 180.00฿

  ACUVUE OASYS for Astigmatism [1 กล่อง] คอนแทคเลนส์ ชนิดราย 2 สัปดาห์ สำหรับสายตาเอียง

  1,320.00฿

  สินค้า Pre-order รอสินค้า 7-14 วัน ไม่รวมจัดส่ง

  หมายเหตุ  ระบุค่าสายตา ในรายการสั่งซื้อด้วย

  ค่าสายตา
  • ตาสั้น 0 ถึง -6.00D (ทุก 0.25 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10° ถึง 180° (ทุก 10° steps)เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
  • ตาสั้น -6.50D ถึง -9.00D (ทุก 0.50 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10° ถึง 180° (ทุก 10° steps)เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
  • ตายาว: +0.25D ถึง +6.00D (ทุก 0.25 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
  เลือกรูปแบบ
 • 13 %
  Up to 400.00฿

  ACUVUE OASYS for Astigmatism [2 กล่อง] คอนแทคเลนส์ ชนิดราย 2 สัปดาห์ สำหรับสายตาเอียง

  2,600.00฿

  สินค้า Pre-order รอสินค้า 7-14 วัน ไม่รวมจัดส่ง

  หมายเหตุ  ระบุค่าสายตา ในรายการสั่งซื้อด้วย

  ค่าสายตา
  • ตาสั้น 0 ถึง -6.00D (ทุก 0.25 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10° ถึง 180° (ทุก 10° steps)เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
  • ตาสั้น -6.50D ถึง -9.00D (ทุก 0.50 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10° ถึง 180° (ทุก 10° steps)เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
  • ตายาว: +0.25D ถึง +6.00D (ทุก 0.25 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°

   

  เลือกรูปแบบ
 • 17 %
  Up to 1,000.00฿

  ACUVUE OASYS for Astigmatism [4 กล่อง] คอนแทคเลนส์ ชนิดราย 2 สัปดาห์ สำหรับสายตาเอียง

  5,000.00฿

  สินค้า Pre-order รอสินค้า 7-14 วัน ไม่รวมจัดส่ง

  หมายเหตุ  ระบุค่าสายตา ในช่องรายการสั่งซื้อด้วย

  ค่าสายตา
  • ตาสั้น 0 ถึง -6.00D (ทุก 0.25 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10° ถึง 180° (ทุก 10° steps)เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
  • ตาสั้น -6.50D ถึง -9.00D (ทุก 0.50 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10° ถึง 180° (ทุก 10° steps)เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
  • ตายาว: +0.25D ถึง +6.00D (ทุก 0.25 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
  เลือกรูปแบบ
 • 11 %
  Up to 150.00฿

  ACUVUE VITA [1 กล่อง] คอนแทคเลนส์รายเดือน สำหรับสายตาสั้น-ยาว

  1,200.00฿

  หมายเหตุ   ระบุ Base Curve และค่าสายตา ในรายการสั่งซื้อด้วย

   

  เลือกรูปแบบ