progressive

Showing 1–12 of 256 results

 • เลนส์เฉพาะทาง Varilux Digitime คมชัด อย่างสบายตา สำหรับวิถีชีวิตยุคดิจิตอล

  เลนส์เฉพาะทาง Varilux Digitime คมชัด อย่างสบายตา สำหรับวิถีชีวิตยุคดิจิตอล

  6,000.00฿13,800.00฿

  Varilux Digitime มาพร้อมกับ BLUE UV|CAPTURE
  นวัตกรรมปกป้องดวงตาจากแสงสีน้ำเงินอันตราย&รังสียูวี

  บลู ยูวี แค็ปเจอร์ กรองแสงสีน้ำเงินชนิดอันตรายในเนื้อเลนส์
  จึงคงความใส สวยงาม พร้อมทั้งป้องกันรังสียูวีมากถึง 35 เท่า

  เลือกรูปแบบ
 • เลนส์โปรเกรสซีฟ Amplitude Plus

  เลนส์โปรเกรสซีฟ Amplitude Plus 1.5 HI-VISION LONGLIFE(VG)+BLUE CONTROL+SENSITY

  14,400.00฿
  หยิบใส่ตะกร้า
 • เลนส์โปรเกรสซีฟ Amplitude Plus

  เลนส์โปรเกรสซีฟ Amplitude Plus 1.5 HI-VISION LONGLIFE(VG)+SENSITY

  13,500.00฿
  หยิบใส่ตะกร้า
 • เลนส์โปรเกรสซีฟ Amplitude Plus

  เลนส์โปรเกรสซีฟ Amplitude Plus 1.5 HI-VISION VIEW PROTECT(VP)

  5,700.00฿
  หยิบใส่ตะกร้า
 • เลนส์โปรเกรสซีฟ Amplitude Plus

  เลนส์โปรเกรสซีฟ Amplitude Plus 1.5 HI-VISION VIEW PROTECT(VP)+BLUE CONTROL

  7,050.00฿
  หยิบใส่ตะกร้า
 • เลนส์โปรเกรสซีฟ Amplitude Plus

  เลนส์โปรเกรสซีฟ Amplitude Plus 1.5 SUPER HI-VISION(SFT)

  6,600.00฿
  หยิบใส่ตะกร้า
 • เลนส์โปรเกรสซีฟ Amplitude Plus

  เลนส์โปรเกรสซีฟ Amplitude Plus 1.5 SUPER HI-VISION(SFT)+SENSITY

  12,600.00฿
  หยิบใส่ตะกร้า
 • เลนส์โปรเกรสซีฟ Amplitude Plus

  เลนส์โปรเกรสซีฟ Amplitude Plus 1.6 HI-VISION LONGLIFE(VG)

  11,100.00฿
  หยิบใส่ตะกร้า
 • เลนส์โปรเกรสซีฟ Amplitude Plus

  เลนส์โปรเกรสซีฟ Amplitude Plus 1.6 HI-VISION LONGLIFE(VG)+BLUE CONTROL

  12,000.00฿
  หยิบใส่ตะกร้า
 • เลนส์โปรเกรสซีฟ Amplitude Plus

  เลนส์โปรเกรสซีฟ Amplitude Plus 1.6 HI-VISION LONGLIFE(VG)+BLUE CONTROL+SENSITY

  18,000.00฿
  หยิบใส่ตะกร้า
 • เลนส์โปรเกรสซีฟ Amplitude Plus

  เลนส์โปรเกรสซีฟ Amplitude Plus 1.6 HI-VISION LONGLIFE(VG)+SENSITY

  17,100.00฿
  หยิบใส่ตะกร้า
 • เลนส์โปรเกรสซีฟ Amplitude Plus

  เลนส์โปรเกรสซีฟ Amplitude Plus 1.6 HI-VISION VIEW PROTECT(VP)

  9,300.00฿
  หยิบใส่ตะกร้า
Copyright © 2017. KT OPTIC All rights reserved.