acuvue oasys astigmatism

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

 • ACUVUE OASYS for Astigmatism [1 กล่อง] คอนแทคเลนส์ ชนิดราย 2 สัปดาห์ สำหรับสายตาเอียง

  1,500.00฿

  สินค้า Pre-order รอสินค้า 7-14 วัน ไม่รวมจัดส่ง

  หมายเหตุ  ระบุค่าสายตา ในรายการสั่งซื้อด้วย

  ค่าสายตา
  • ตาสั้น 0 ถึง -6.00D (ทุก 0.25 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10° ถึง 180° (ทุก 10° steps)เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
  • ตาสั้น -6.50D ถึง -9.00D (ทุก 0.50 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10° ถึง 180° (ทุก 10° steps)เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
  • ตายาว: +0.25D ถึง +6.00D (ทุก 0.25 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
  เลือกรูปแบบ
 • ลดราคา!

  ACUVUE OASYS for Astigmatism [2 กล่อง] คอนแทคเลนส์ ชนิดราย 2 สัปดาห์ สำหรับสายตาเอียง

  2,600.00฿

  สินค้า Pre-order รอสินค้า 7-14 วัน ไม่รวมจัดส่ง

  หมายเหตุ  ระบุค่าสายตา ในรายการสั่งซื้อด้วย

  ค่าสายตา
  • ตาสั้น 0 ถึง -6.00D (ทุก 0.25 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10° ถึง 180° (ทุก 10° steps)เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
  • ตาสั้น -6.50D ถึง -9.00D (ทุก 0.50 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10° ถึง 180° (ทุก 10° steps)เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
  • ตายาว: +0.25D ถึง +6.00D (ทุก 0.25 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°

   

  เลือกรูปแบบ
 • ลดราคา!

  ACUVUE OASYS for Astigmatism [4 กล่อง] คอนแทคเลนส์ชนิดราย 2 สัปดาห์ สำหรับสายตาเอียง

  5,000.00฿

  สินค้า Pre-order รอสินค้า 7-14 วัน ไม่รวมจัดส่ง

  หมายเหตุ  ระบุค่าสายตา ในช่องรายการสั่งซื้อด้วย

  ค่าสายตา
  • ตาสั้น 0 ถึง -6.00D (ทุก 0.25 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10° ถึง 180° (ทุก 10° steps)เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
  • ตาสั้น -6.50D ถึง -9.00D (ทุก 0.50 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10° ถึง 180° (ทุก 10° steps)เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
  • ตายาว: +0.25D ถึง +6.00D (ทุก 0.25 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
  เลือกรูปแบบ
Copyright © 2017. KT OPTIC All rights reserved.