แว่นตาวินเทจ

Showing 1–12 of 16 results

 • แว่นตาวินเทจพร้อมเลนส์ Multicoat รุ่น BE146

  1,850.00฿

   

   145 mm 135 mm 58 mm 37 mm 14 mm
  เลือกรูปแบบ
 • แว่นตาวินเทจพร้อมเลนส์ Multicoat รุ่น BE147

  1,850.00฿
   145 mm 135 mm 58 mm 33 mm 15 mm
  เลือกรูปแบบ
 • แว่นตาวินเทจพร้อมเลนส์ Multicoat รุ่น CT008

  1,850.00฿
   130 mm 145 mm 46 mm 41 mm 19 mm
  เลือกรูปแบบ
 • แว่นตาวินเทจพร้อมเลนส์ Multicoat รุ่น CT016

  1,850.00฿
   140 mm 145 mm 50 mm 41 mm 22 mm
  เลือกรูปแบบ
 • แว่นตาวินเทจพร้อมเลนส์ Multicoat รุ่น CT017

  1,850.00฿
   145 mm 145 mm 49 mm 45 mm 24 mm
  เลือกรูปแบบ
 • แว่นตาวินเทจพร้อมเลนส์ Multicoat รุ่น EG002

  1,850.00฿
   145 mm 145 mm 53 mm 49 mm 23 mm
  เลือกรูปแบบ
 • แว่นตาวินเทจพร้อมเลนส์ Multicoat รุ่น EG004

  1,850.00฿
   145 mm 146 mm 49 mm 41 mm 23 mm

   

  เลือกรูปแบบ
 • แว่นตาวินเทจพร้อมเลนส์ Multicoat รุ่น EG005

  1,850.00฿
   145 mm 145 mm 52 mm 45 mm 21 mm

   

  เลือกรูปแบบ
 • แว่นตาวินเทจพร้อมเลนส์ Multicoat รุ่น SM119

  1,850.00฿
   130 mm 135 mm 52 mm 30 mm 18 mm

   

  เลือกรูปแบบ
 • แว่นตาวินเทจพร้อมเลนส์ Multicoat รุ่น SM147

  1,850.00฿
   122 mm 140 mm 44 mm 34 mm 20 mm

   

  เลือกรูปแบบ
 • แว่นตาวินเทจพร้อมเลนส์ Multicoat รุ่น SM158

  1,850.00฿
   128 mm 135 mm 48 mm 24 mm 17 mm

   

  เลือกรูปแบบ
 • แว่นตาวินเทจพร้อมเลนส์ Multicoat รุ่น SM159

  1,850.00฿
   125 mm 135 mm 48 mm 25 mm 16 mm

   

  เลือกรูปแบบ
Copyright © 2017. KT OPTIC All rights reserved.