คอนแทคเลนส์

Showing 13–24 of 66 results

 • 12 %
  Up to 170 ฿
  1 DAY ACUVUE TruEye คอนแทคเลนส์รายวัน

  1 DAY ACUVUE TruEye คอนแทคเลนส์รายวัน สีใส ชุ่มชื่น สบายตา

  1,400 ฿ 1,230 ฿

  หมายเหตุ   ระบุ Base Curve และค่าสายตา ลงในรายการสั่งซื้อด้วย

  (เฉพาะค่าสายตา -2.50 และ -4.00 รอสินค้าประมาณ 1 เดือน)

  เลือกรูปแบบ
 • 13 %
  Up to 400 ฿
  1 DAY Moist for ASTIGMATISM [2 กล่อง] คอนแทคเลนส์สายตาเอียง

  1 DAY Moist for ASTIGMATISM [2 กล่อง] คอนแทคเลนส์สายตาเอียง รายวัน

  3,000 ฿ 2,600 ฿

  สินค้า Pre-order รอสินค้า 7-14 วัน ไม่รวมจัดส่ง

  หมายเหตุ ระบุค่าสายตา ลงในรายการสั่งซื้อด้วย

  ค่าสายตา
  • ตาสั้น: 0 ถึง -6.00D (ทุก 0.25 steps)
   เอียง: -0.75D,-1.25D,-1.75D
   องศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
   เอียง: -2.25D
   องศา: 20°, 90°, 160°, 180°
  เลือกรูปแบบ
 • 17 %
  Up to 1,000 ฿
  1 DAY Moist for ASTIGMATISM คอนแทคเลนส์สายตาเอียง

  1 DAY Moist for ASTIGMATISM [4 กล่อง] คอนแทคเลนส์สายตาเอียง รายวัน

  6,000 ฿ 5,000 ฿

  สินค้า Pre-order รอสินค้า 7-14 ว้น ไม่รวมจัดส่ง

  หมายเหตุ ระบุค่าสายตา ลงในรายการสั่งซื้อด้วย

  ค่าสายตา
  • ตาสั้น: 0 ถึง -6.00D (ทุก 0.25 steps)
   เอียง: -0.75D,-1.25D,-1.75D
   องศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
   เอียง: -2.25D
   องศา: 20°, 90°, 160°, 180°
  เลือกรูปแบบ
 • 20 %
  Up to 2,400 ฿

  1 DAY Moist for ASTIGMATISM [8 กล่อง] คอนแทคเลนส์สายตาเอียง รายวัน

  12,000 ฿ 9,600 ฿

  สินค้า Pre-order รอสินค้า 7-14 วัน ไม่รวมจัดส่ง

  หมายเหตุ ระบุค่าสายตา ลงในรายการสั่งซื้อด้วย

  ค่าสายตา
  • ตาสั้น: 0 ถึง -6.00D (ทุก 0.25 steps)
   เอียง: -0.75D,-1.25D,-1.75D
   องศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
   เอียง: -2.25D
   องศา: 20°, 90°, 160°, 180°

   

  เลือกรูปแบบ
 • 11 %
  Up to 170 ฿
  1 DAY Moist for ASTIGMATISM คอนแทคเลนส์รายวัน

  1 DAY Moist for ASTIGMATISM คอนแทคเลนส์รายวัน สำหรับสายตาเอียง

  1,500 ฿ 1,330 ฿

  สินค้า Pre-order รอสินค้า 7-14 วัน ไม่รวมจัดส่ง

  หมายเหตุ  ระบุค่าสายตา ลงในรายการสั่งซื้อด้วย

  ค่าสายตา
  • ตาสั้น: 0 ถึง -6.00D (ทุก 0.25 steps)
   เอียง: -0.75D,-1.25D,-1.75D
   องศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
   เอียง: -2.25D
   องศา: 20°, 90°, 160°, 180°
  เลือกรูปแบบ
 • 12 %
  Up to 440 ฿
  1 Day MOIST MULTIFOCAL คอนแทคเลนส์รายวัน สำหรับสายตายาว

  1 Day MOIST MULTIFOCAL [2 กล่อง] คอนแทคเลนส์รายวัน สำหรับสายตายาว

  3,800 ฿ 3,360 ฿

  หมายเหตุ ระบุค่าสายตา ลงในรายการสั่งซื้อด้วย

  ค่าสายตา
  -9.00D ถึง +6.00D, 0.25D steps
  ADD
  LOW +1.25D (+0.75D to +1.25D)
  MID +1.75D (+1.50D to +1.75D)
  HIGH +2.50D (+2.00D to +2.50D)
  เลือกรูปแบบ
 • 16 %
  Up to 1,200 ฿
  1 Day MOIST MULTIFOCAL [4 กล่อง] คอนแทคเลนส์รายวัน

  1 Day MOIST MULTIFOCAL [4 กล่อง] คอนแทคเลนส์รายวัน สำหรับสายตายาว

  7,600 ฿ 6,400 ฿

  หมายเหตุ ระบุค่าสายตา ลงในรายการสั่งซื้อด้วย

  ค่าสายตา
  -9.00D ถึง +6.00D, 0.25D steps
  ADD
  LOW +1.25D (+0.75D to +1.25D)
  MID +1.75D (+1.50D to +1.75D)
  HIGH +2.50D (+2.00D to +2.50D)

   

  เลือกรูปแบบ
 • 1 Day MOIST MULTIFOCAL คอนแทคเลนส์รายวัน สำหรับสายตายาว

  1 Day MOIST MULTIFOCAL คอนแทคเลนส์รายวัน สำหรับสายตายาว

  1,680 ฿

  หมายเหตุ ระบุค่าสายตา ลงในรายการสั่งซื้อด้วย

  ค่าสายตา
  -9.00D ถึง +6.00D, 0.25D steps
  ADD
  LOW +1.25D (+0.75D to +1.25D)
  MID +1.75D (+1.50D to +1.75D)
  HIGH +2.50D (+2.00D to +2.50D)
  เลือกรูปแบบ
 • 14 %
  Up to 300 ฿
  ACUVUE OASYS คอนแทคเลนส์รายสัปดาห์

  ACUVUE OASYS [2 กล่อง] คอนแทคเลนส์สายตา ชนิดไม่เกิน 2 สัปดาห์

  2,200 ฿ 1,900 ฿

  หมายเหตุ   ระบุ Base Curve และค่าสายตา ในรายการสั่งซื้อด้วย

  เลือกรูปแบบ
 • 19 %
  Up to 840 ฿
  ACUVUE OASYS [4 กล่อง] คอนแทคเลนส์รายสัปดาห์

  ACUVUE OASYS [4 กล่อง] คอนแทคเลนส์สายตา ชนิดไม่เกิน 2 สัปดาห์

  4,400 ฿ 3,560 ฿

  หมายเหตุ  ระบุ Base Curve และค่าสายตา ในรายการสั่งซื้อด้วย

  เลือกรูปแบบ
 • 13 %
  Up to 400 ฿
  ACUVUE OASYS for Astigmatism คอนแทคเลนส์สายตาเอียงรายสัปดาห์

  ACUVUE OASYS for Astigmatism [2 กล่อง] คอนแทคเลนส์ ชนิดราย 2 สัปดาห์ สำหรับสายตาเอียง

  3,000 ฿ 2,600 ฿

  สินค้า Pre-order รอสินค้า 7-14 วัน ไม่รวมจัดส่ง

  หมายเหตุ  ระบุค่าสายตา ในรายการสั่งซื้อด้วย

  ค่าสายตา
  • ตาสั้น 0 ถึง -6.00D (ทุก 0.25 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10° ถึง 180° (ทุก 10° steps)เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
  • ตาสั้น -6.50D ถึง -9.00D (ทุก 0.50 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10° ถึง 180° (ทุก 10° steps)เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
  • ตายาว: +0.25D ถึง +6.00D (ทุก 0.25 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°

   

  เลือกรูปแบบ
 • 17 %
  Up to 1,000 ฿
  ACUVUE OASYS for Astigmatism คอนแทคเลนส์สายตาเอียงรายสัปดาห์

  ACUVUE OASYS for Astigmatism [4 กล่อง] คอนแทคเลนส์ ชนิดราย 2 สัปดาห์ สำหรับสายตาเอียง

  6,000 ฿ 5,000 ฿

  สินค้า Pre-order รอสินค้า 7-14 วัน ไม่รวมจัดส่ง

  หมายเหตุ  ระบุค่าสายตา ในช่องรายการสั่งซื้อด้วย

  ค่าสายตา
  • ตาสั้น 0 ถึง -6.00D (ทุก 0.25 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10° ถึง 180° (ทุก 10° steps)เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
  • ตาสั้น -6.50D ถึง -9.00D (ทุก 0.50 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10° ถึง 180° (ทุก 10° steps)เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
  • ตายาว: +0.25D ถึง +6.00D (ทุก 0.25 steps)เอียง: -0.75D, -1.25D, -1.75Dองศา: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°เอียง: -2.25Dองศา: 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
  เลือกรูปแบบ