แว่นกรองแสง ONE&ONE

แว่นกรองแสง one&one

-ช่วยปกป้องดวงตาจากแสงแดดจากรังสี UV 400 100%
-ช่วยปกป้องแสงแดดในเวลากลางวัน เช่น ขณะขับรถ หรือทำกิจกรรมที่แสงแดดจร้าได้
-ช่วยปกป้องแสง ในเวลากลางคืน เช่น แสงจอคอมพิวเตอร์ขณะทำงานในเวลากลางคืน หรือ แสงจากจอมือถือ
-สำหรับ คนที่มีค่าสายตา สามารถใส่แว่นกรองแสง one&one ครอบแว่นสายตาได้เลย
-สำหรับ คนที่มีค่าสายตาปกติ สามารถใส่แทนแว่นกันแดดได้

ซื้อเลย สินค้ามีจำนวน จำกัด 

แว่นตากรองแสง ONE&ONE รุ่น 76050

แว่นตากรองแสง ONE&ONE รุ่น 76057

แว่นตากรองแสง ONE&ONE รุ่น 76058

แว่นตากรองแสง ONE&ONE รุ่น 76055

แว่นตากรองแสง ONE&ONE รุ่น 76053

แว่นตากรองแสง ONE&ONE รุ่น 76056