เอสซีลอร์ อาซิโอ เลนส์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้ชาวเอเชีย

เอสซีลอร์ อาซิโอ เลนส์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้ชาวเอเชีย

การออกแบบพิเศษเพื่อการมองเห็นแบบเดี่ยว และ เลนส์โปรเกรสซีฟตามความต้องการด้านการมองเห็นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้ใช้ชาวเอเชีย ได้รับการทดสอบและยอมรับโดยผู้ใช้ชาวเอเชีย สำหรับความรู้สึกสบายในการสวมใส่ และ การปรับปรุงคุณภาพในการมองเห็น

 เอสซีลอร์ อาซิโอ คุณสมบัติพิเศษ

  การค้นคว้าวิจัยของเรา ค้นพบว่า ลักษณะดวงตา และ รูปหน้า รวมถึง สรีระ ของผู้ใช้ชาวเอเชีย ส่งผลสำคัญต่อความต้องการในการมองเห็นของผู้ใช้กลุ่มนี้ ด้วยความยาวของดวงตาที่ส่วนใหญ่แล้วจะยาวกว่า และ จุดศูนย์กลางการหมุนที่อยู่ห่างไปจากดวงตาของผู้ใช้ชาวเอเชีย เลนส์ที่มีระยะในการมองเห็นที่กว้างกว่าจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ผู้ใช้ชาวเอเชียมีดั้งที่ต่ำกว่า ดังนั้น ประสบการณ์ในการมองเห็นสูงสุด จึงขึ้นอยู่กับลักษณะการสวมใส่เป็นสำคัญ อาทิเช่น การเกาะ การเอียง ระยะห่างจากรูม่านตา และ จุดสูงสุดของเลนส์
  เรายังพบว่าท่าทางในการอ่านหนังสือของชาวเอเชียแตกต่างไปจากท่าทางในการอ่านของประชากรกลุ่มอื่น ซึ่งต้องการการลู่เข้าหากันของเลนส์ในระดับที่สูงขึ้น เราขอแนะนำเลนส์ เอสซีลอร์ อาซิโอ ซึ่งเป็นเลนส์ที่สามารถออกแบบเพิ่มเติมให้มีความเป็นเฉพาะตัวมากขึ้นสำหรับเลนส์ชั้นเดียว และ เลนส์โปรเกรสซีฟ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของเลนส์
เอสซีลอร์ อาซิโอ ได้รับการทดสอบและการยอมรับในผู้ใช้ชาวเอเชียว่าเป็นเลนส์ที่สวมใส่สบาย มีการปรับปรุงในเรื่องของการปรับสภาพของเลนส์ และ การมองเห็น

อ่านข้อมลูผลิตภัณฑ์เลนส์ Essilor เพิ่มเติม https://www.essilor.co.th

Copyright © 2017. KT OPTIC All rights reserved.