ร่วมงานกับเรา

คุณค่าแห่งการสมัครงานในองค์กรที่ดี

“ งานที่ดีจะนำพาไปสู่ชีวิตที่มั่นคง ” ไม่ว่าจะเป็น สวัสดิการ เงินเดือน และความรู้ ความสามารถ
ร้านแว่นตา-KT OPTIC

เจ้าหน้าที่ IT Support (สำนักงานใหญ่ทาวน์อินทาวน์)

บทบาทหน้าที่

-ดูแลบำรุงรักษางานอุปกรณ์ด้าน Hardwear IT ประจำสำนักงานใหญ่ และหน่วยงานสาขา

-ดูแลแก้ไขปัญหาโปรแกรมขาย POS

-ดูแลงานด้าน IT Support

-ดูแลงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

-เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งเเต่ 25-35 ปี

-วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี 

-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี 

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (สำนักงานใหญ่ทาวน์อินทาวน์)

บทบาทหน้าที่

-บริหารจัดการด้านการตลาดบน เว็บไซต์และแพลตฟอร์มออนลไน์ของบริษัท

-ตรวจสอบความเป็นไปของคู่แข่งธุรกิจ เช่น รายละเอียดสินค้าและโปรโมชั่น เป็นต้น

-ติดตามผลและรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัท

-วางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อออนไลน์ให้น่าสนใจและตรงกับวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นการตลาดเพื่อให้ยอดขายเติบโตขึ้น

-ดูแลงานทางการตลาด ในทุกๆช่องทาง โดยใช้สื่อ online เป็นหลัก 

-ดูแลอัพเดทสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัท บนแพลตฟอร์มออนไลน์

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งเเต่ 25-35 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด อย่างน้อย 1 ปี
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
 5. บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์และสื่อสารได้ดี
 6. กระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว มีไหวพริบ มีทักษะในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

 

พนักงานแนะนำสินค้า (รับหลายอัตรา)

รับสมัคร!!! พนักงานแนะนำสินค้า (ชาย/หญิง)

อายุ 20-35 ปี

การศึกษาระดับ วุฒิ ม.6 / ปวช.-ปวส. สาขาพาณิชยกรรม / ป.ตรี บริหารธุรกิจ ทุกสาขา

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงาน บริการ ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้งานอยู่เสมอ

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

นักวิเคราะห์ค่าสายตา (รับหลายอัตรา)  

นักวิเคราะห์ค่าสายตา (ชาย)  อายุ 20-35 ปี

วุฒิการศึกษา ปวส ขี้นไป สาขา ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,แมคคาทรอนิสก์

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงาน บริการ ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้งานอยู่เสมอ"

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่บัญชี (สำนักงานใหญ่ทาวน์อินทาวน์)

บทบาทหน้าที่

-ทำบัญชีค่าเช่าจัดทำบัญชีภาษีตรวจสอบเอกสารทางด้านบัญชี

-รับผิดชอบงานเกี่ยวกับบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งเเต่ 20 ปี

วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี เช่น MicroSoft Office

มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี การเงิน ภาษี

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค (สำนักงานใหญ่ทาวน์อินทาวน์)

คุณสมบัติ
• อายุ 25-35 ปี
• วุฒิปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
• มีทักษะถ่ายภาพและแต่งภาพ สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ได้ดี
• มีความสามารถในการถ่ายวิดีโอหรือตัดต่อ
• มีความคิดสร้างสรรค์ และออกแบบงานได้หลากหลายรูปแบบ

หน้าที่
• ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์สินค้าบริษัท ตกแต่งออกแบบภาพ
• ออกแบบดีไซน์งานตามที่ได้มอบหมาย
• ติดตามและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่ออกแบบเว็บไซต์ web master 

บทบาทหน้าที่

-ออกแบบ การพัฒนา การบำรุงรักษาและการดูแลเว็บไซต์ และแฟลตฟอร์มออนไลน์
-ทำงานร่วมกับนักการตลาดในการสร้างแคมเปญโฆษณาบนเว็บไซต์
-ทำงานร่วมกับนักออกแบบเว็บไซต์ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการออกแบบรูปลักษณ์ของเว็บไซต์
-ทดสอบเว็บไซต์โดยใช้อุปกรณ์เบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
-อัปเดตเนื้อหาบนเว็บไซต์เป็นประจำ เพื่อให้หน้าเว็บไซต์น่าสนใจ
-ตรวจสอบเนื้อหาของเว็บไซต์และติดตามอันดับ SEO ของเว็บไซต์
-ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานการเข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

คุณสมบัติ

-เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งเเต่ 25-35 ปี
-ปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เคยมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาหรือการดูแลเว็บไซต์มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความเข้าใจในการวิเคราะห์เว็บไซต์
-มีความคุ้นเคยกับการใช้ระบบ WordPress, Sitefinity, และ Mobirise
-มีความเข้าใจในการทำ SEO และสามารถทำ SEO ได้ดี
-มีความชำนาญใน HTML/CSS และ XML
-มีความคิดสร้างสรรค์

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำและบันทึกข้อมูล
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งเเต่ 20-35 ปี
 2. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่พัสดุ

บทบาทหน้าที่

 • จัดทำข้อมูลพัสดุเข้า-ออก
 • แจกจ่ายพัสดุให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งเเต่ 20-35 ปี
 2. วุฒิ ปวช. ขึ้นไปหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานอยู่ในเกณฑ์ดี
 4. สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ ได้

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่ระบบบริหารงานคุณภาพ (QMS) ลาดพร้าว 

 • ร่วมวางแผนการจัดการระบบบริหารคุณภาพในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
 • จัดทำ ให้คำแนะนำการจัดทำ  และ ตรวจสอบการปฏิบัติตาม QP และ WI ร่วมกับหน่วยงานและแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพให้บรรลุประสิทธิผล
 • จัดทำแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และ ประสานงานยังฝ่าย/หน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
 • จัดทำข้อมูลสำหรับการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (management review) และรับผิดชอบในรายงานสรุปการประชุม
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งเเต่ 25 ปี วุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท  
 2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพ QMS หรือ การจัดทำ QP WI  อย่างน้อย 3  ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร และข้อมูล (DC) ลาดพร้าว 

บทบาทหน้าที่

 • คอยจัดทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเอกสารควบคุมคุณภาพตามแต่ละหน่วยงานต้องการเช่น QP WI  และประสานงานกับ QMR
 • เก็บ บันทึกการประชุมและแจ้งวันเวลาประชุม
 • แจ้งกำหนดการประชุมต่างๆ ทั้งประชุมสัปดาห์ รายงาน KPIs และ management review

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งเเต่ 22 ปี วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพ QMS หรือ การจัดทำ QP WI  อย่างน้อย 1  ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

งานดี สวัสดิการเยี่ยม!!!
“KT OPTIC”  อาจเป็นงานในฝันที่คุณตามหามาตลอดทั้งชีวิต !
- คอมมิชชั่น
- ค่าล่วงเวลา (OT), เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือพิเศษ ในสาขาพื้นที่เศรษฐกิจ
- ชุดฟอร์มพนักงานฟรี
- วันหยุดประจำปี, พักร้อนประจำปี
- โบนัสประจำเดือน/ไตรมาส
- ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ
- ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น คลอดบุตร เยี่ยมไข้ แต่งงาน ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- มีการปรับตำแหน่งงาน และโอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพ.
Cart
 • No products in the cart.