ร่วมงานกับเรา

คุณค่าแห่งการสมัครงานในองค์กรที่ดี

“ งานที่ดีจะนำพาไปสู่ชีวิตที่มั่นคง ” ไม่ว่าจะเป็น สวัสดิการ เงินเดือน และความรู้ ความสามารถ
ร้านแว่นตา-KT OPTIC

นักวิเคราะห์ค่าสายตา (รับหลายอัตรา)  

รับสมัคร!!! นักวิเคราะห์ค่าสายตา (ชาย)

"อายุ 20-35 ปี

การศึกษาระดับ ปวส ขี้นไป สาขา ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,แมคคาทรอนิสก์

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงาน บริการ ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้งานอยู่เสมอ"

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

พนักงานแนะนำสินค้า (รับหลายอัตรา)

รับสมัคร!!! พนักงานแนะนำสินค้า (ชาย/หญิง)

"อายุ 20-35 ปี

การศึกษาระดับ วุฒิ ม.6 / ปวช.-ปวส. สาขาพาณิชยกรรม / ป.ตรี บริหารธุรกิจ ทุกสาขา

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงาน บริการ ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้งานอยู่เสมอ"

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

ผู้แทนขายแว่นตา(เซลล์) / Sales Representative

บทบาทหน้าที่
- ออกพบลูกค้าเสนอขายแว่นตาให้กับร้านค้า หรือ ร้านแว่นตา ต่างๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
คุณสมบัติ
1. มีพาหนะ / รถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง
2. บุคคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

รายได้เริ่มต้น : รายได้ 17,000 บาท + คอมมิชชั่น

สวัสดิการ  : ประจำสำนักงานกรุงเทพ

เจ้าหน้าที่บุคคล

บทบาทหน้าที่

 • งานทะเบียนประวัติพนักงาน
 • ตรวจสอบ Time attendance พนักงาน
 • งานสวัสดิการพนักงาน

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งเเต่ 20-35 ปี
 2. วุฒิ ปวช. ขึ้นไปหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานอยู่ในเกณฑ์ดี
 4. สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ ได้

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

ช่างประกอบแว่นตา

คุณสมบัติ

 • -เพศ ชาย/หญิง  อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ม3. ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการสอนงานให้
 • ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ ซอยลาดพร้าว 94 กรุงเทพ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ประกอบแว่นตา และปรับแต่งทรงแว่นตา ตามใบสั่งงาน

 

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามประสบการณ์

สวัสดิการ  : ประจำสำนักงานกรุงเทพ

ช่างภาพ

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง  วุฒิปวช ขั้นไป
 • มีความสามารถด้านการถ่ายภาพ และตกแต่งภาพ
 • มีทักษะด้านโปรแกรมกราฟฟิก photoshop,AI
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ทำงานที่สำนักงานใหญ่ ซอยลาดพร้าว 94 กรุงเทพ

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ถ่ายภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ของบริษัท
2.นำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท เช่น website,facebook,Instagram
3.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่ออกแบบเว็บไซต์ web master (Freelance)

บทบาทหน้าที่

 • ออกแบบ การพัฒนา การบำรุงรักษาและการดูแลเว็บไซต์
 • อัพเดทข้อมูลสินค้าของบริษัทบนเว็บไซต์
 • สร้าง content ต่างๆ
 • ทำการสื่อสารตลาดออนไลน์

 

เจ้าหน้าที่ระบบบริหารงานคุณภาพ (QMS) ลาดพร้าว 

 • ร่วมวางแผนการจัดการระบบบริหารคุณภาพในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
 • จัดทำ ให้คำแนะนำการจัดทำ  และ ตรวจสอบการปฏิบัติตาม QP และ WI ร่วมกับหน่วยงานและแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพให้บรรลุประสิทธิผล
 • จัดทำแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และ ประสานงานยังฝ่าย/หน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
 • จัดทำข้อมูลสำหรับการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (management review) และรับผิดชอบในรายงานสรุปการประชุม
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งเเต่ 25 ปี วุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท  
 2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพ QMS หรือ การจัดทำ QP WI  อย่างน้อย 3  ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร และข้อมูล (DC) ลาดพร้าว 

บทบาทหน้าที่

 • คอยจัดทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเอกสารควบคุมคุณภาพตามแต่ละหน่วยงานต้องการเช่น QP WI  และประสานงานกับ QMR
 • เก็บ บันทึกการประชุมและแจ้งวันเวลาประชุม
 • แจ้งกำหนดการประชุมต่างๆ ทั้งประชุมสัปดาห์ รายงาน KPIs และ management review

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งเเต่ 22 ปี วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพ QMS หรือ การจัดทำ QP WI  อย่างน้อย 1  ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

งานดี สวัสดิการเยี่ยม!!!
“KT OPTIC”  อาจเป็นงานในฝันที่คุณตามหามาตลอดทั้งชีวิต !
- คอมมิชชั่น
- ค่าล่วงเวลา (OT), เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือพิเศษ ในสาขาพื้นที่เศรษฐกิจ
- ชุดฟอร์มพนักงานฟรี
- วันหยุดประจำปี, พักร้อนประจำปี
- โบนัสประจำเดือน/ไตรมาส
- ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ
- ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น คลอดบุตร เยี่ยมไข้ แต่งงาน ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- มีการปรับตำแหน่งงาน และโอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพ.