ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นทีมเดียวกับเรา 𝙆𝙏 𝙊𝙋𝙏𝙄𝘾  ถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาสิ่งนี้

คุณค่าแห่งการสมัครงานในองค์กรที่ดี

 งานที่ดีจะนำพาไปสู่ชีวิตที่มั่นคง  ไม่ว่าจะเป็น สวัสดิการ เงินเดือน และความรู้ ความสามารถ

เจ้าหน้าที่ IT Support 

เจ้าหน้าที่ IT Support 

บทบาทหน้าที่
 • ดูแลบำรุงรักษางานอุปกรณ์ด้าน Hardware IT ประจำสำนักงานใหญ่ และหน่วยงานสาขา
 • ดูแลแก้ไขปัญหาโปรแกรมขาย POS
 • ดูแลงานด้าน IT Support
 • ดูแลงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งเเต่ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี 
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี 
รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่กราฟิก 

เจ้าหน้าที่กราฟิก  คุณสมบัติ
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี
 • ถ่ายภาพ หรือทำ Motion Graphic ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการตัดต่อ VDO ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บทบาทหน้าที่
 • ออกแบบ Artwork ต่างๆ ทั้ง Online และ Offline ของบริษัท
 • แต่งรูปรีทัชภาพสินค้า
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ 

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์  บทบาทหน้าที่
 • บริหารจัดการด้านการตลาดบน เว็บไซต์และแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัท
 • ตรวจสอบความเป็นไปของคู่แข่งธุรกิจ เช่น รายละเอียดสินค้าและโปรโมชั่น เป็นต้น
 • ติดตามผลและรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัท
 • วางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อออนไลน์ให้น่าสนใจและตรงกับวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นการตลาดเพื่อให้ยอดขายเติบโตขึ้น
 • ดูแลงานทางการตลาด ในทุกๆช่องทาง โดยใช้สื่อ online เป็นหลัก 
 • ดูแลอัพเดทสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัท บนแพลตฟอร์มออนไลน์
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งเเต่ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และสื่อสารได้ดี
 • กระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว มีไหวพริบ มีทักษะในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

บทบาทหน้าที่

 • จัดทำข้อมูลพัสดุเข้า-ออก
 • แจกจ่ายพัสดุให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 1. เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งเเต่ 20-35 ปี
 2. วุฒิ ปวช. ขึ้นไปหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานอยู่ในเกณฑ์ดี
 4. สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ ได้
รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี บทบาทหน้าที่
 • ทำบัญชีค่าเช่าจัดทำบัญชีภาษีตรวจสอบเอกสารทางด้านบัญชี
 • รับผิดชอบงานเกี่ยวกับบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุตั้งเเต่ 20 ปี
 • วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี เช่น MicroSoft Office
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี การเงิน ภาษี
รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท 

เจ้าหน้าที่สโตร์

เจ้าหน้าที่สโตร์ 

บทบาทหน้าที่

 • ตรวจเช็ค จัดเก็บ รับเข้า และตัดยอดสต๊อค สินค้า/พัสดุ
 • จัดเตรียม และแพ็คสินค้าส่งลูกค้า แพ็คสินค้าส่งสาขา ของบริษัท
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 1. เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งเเต่ 20-35 ปี
 2. วุฒิ ม.3,ม.6,ปวช. หรือ ปวส.
 3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
รายได้เริ่มต้น : เริ่มต้น 10000 บาท

เจ้าหน้าที่ออกแบบเว็บไซต์

เจ้าหน้าที่ออกแบบเว็บไซต์ web master  บทบาทหน้าที่
 • ออกแบบ การพัฒนา การบำรุงรักษาและการดูแลเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มออนไลน์
 • ทำงานร่วมกับนักการตลาดในการสร้างแคมเปญโฆษณาบนเว็บไซต์
 • ทำงานร่วมกับนักออกแบบเว็บไซต์ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการออกแบบรูปลักษณ์ของเว็บไซต์
 • ทดสอบเว็บไซต์โดยใช้อุปกรณ์เบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
 • อัปเดตเนื้อหาบนเว็บไซต์เป็นประจำ เพื่อให้หน้าเว็บไซต์น่าสนใจ
 • ตรวจสอบเนื้อหาของเว็บไซต์และติดตามอันดับ SEO ของเว็บไซต์
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานการเข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งเเต่ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เคยมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาหรือการดูแลเว็บไซต์มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในการวิเคราะห์เว็บไซต์
 • มีความคุ้นเคยกับการใช้ระบบ WordPress, Sitefinity, และ Mobirise
 • มีความเข้าใจในการทำ SEO และสามารถทำ SEO ได้ดี
 • มีความชำนาญใน HTML/CSS และ XML
 • มีความคิดสร้างสรรค์
รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

พนักงานแนะนำสินค้า

พนักงานแนะนำสินค้า 

คุณสมบัติ
 • พนักงานแนะนำสินค้า (ชาย/หญิง)
 • อายุ 20-35 ปี
 • การศึกษาระดับ วุฒิ ม.6 / ปวช.-ปวส. สาขาพาณิชยกรรม / ป.ตรี บริหารธุรกิจ ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงาน บริการ ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้งานอยู่เสมอ
รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

นักวิเคราะห์ค่าสายตา

นักวิเคราะห์ค่าสายตา

คุณสมบัติ
 • นักวิเคราะห์ค่าสายตา (ชาย)  อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขี้นไป สาขา ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,แมคคาทรอนิสก์
 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงาน บริการ ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้งานอยู่เสมอ
รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

ผู้จัดการร้านฝึกหัด

ผู้จัดการร้านฝึกหัด

คุณสมบัติ

 • นักวิเคราะห์ค่าสายตา (ชาย)  อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงาน บริการ ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้งานอยู่เสมอ
 • ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า
 • มีประสบการณ์ ระดับหัวหน้างาน หรือผู้จัดการสาขา ในธุรกิจต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • หากมีประสบกาณ์ในธุรกิจแว่นตา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างบริษัท

งานดี สวัสดิการเยี่ยม

งานดี สวัสดิการเยี่ยม
“KT OPTIC”  อาจเป็นงานในฝันที่คุณตามหามาตลอดทั้งชีวิต !
Copyright © 2017. KT OPTIC All rights reserved.