ร่วมงานกับเรา

คุณค่าแห่งการสมัครงานในองค์กรที่ดี

“ งานที่ดีจะนำพาไปสู่ชีวิตที่มั่นคง ” ไม่ว่าจะเป็น สวัสดิการ เงินเดือน และความรู้ ความสามารถ
ร้านแว่นตา-KT OPTIC

นักวิเคราะห์ค่าสายตา (รับหลายอัตรา)  

รับสมัคร!!! นักวิเคราะห์ค่าสายตา (ชาย)

"อายุ 20-35 ปี การศึกษาระดับ ปวส ขี้นไป สาขา ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,แมคคาทรอนิสก์ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงาน บริการ ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้งานอยู่เสมอ"

รายได้เริ่มต้น : 12,000 - 15,000 บาท

 

พนักงานแนะนำสินค้า (รับหลายอัตรา)

รับสมัคร!!! พนักงานแนะนำสินค้า (ชาย/หญิง)

"อายุ 20-35 ปี การศึกษาระดับ วุฒิ ม.6 / ปวช.-ปวส. สาขาพาณิชยกรรม / ป.ตรี บริหารธุรกิจ ทุกสาขา บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงาน บริการ ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้งานอยู่เสมอ"

รายได้เริ่มต้น : 12,000 - 15,000 บาท

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ประจำสำนักงานกรุงเทพ(ลาดพร้าว)

 อายุ 20-35 ปี การศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

*หากมีประสบการณ์ด้านการนำกิจกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

*ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายได้เริ่มต้น : 12,000 - 15,000 บาท

สวัสดิการ  : ประจำสำนักงานกรุงเทพ

เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า (Checker)  

คุณสมบัติ
- ชาย-หญิง อายุ 22 – 30 ปี การศึกษา วุฒิ ม.6 ขึ้นไป  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานสาขาต่างๆ ในพื้นที่กำหนดได้ หากมียานพาหนะ และมีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ (หากผ่านการพิจารณาจะมีการฝึกอบรมที่สำนักงานกรุงเทพ 2 สัปดาห์)

ประจำภูมิภาค กทมและปริมณฑล 4 อัตรา ,ภาคเหนือ 2 อัตรา ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 อัตรา ,ภาคใต้ 2 อัตรา

รายได้เริ่มต้น : 10,000 - 13,000 บาท (ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงการออกสาขา)

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล ประจำสำนักงานกรุงเทพ (ลาดพร้าว)

อายุ 30-40 ปี การศึกษาระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

มีประสบการณ์ในงานบริหารงานบุคคลไม่ตำกว่า 5 ปี

รายได้เริ่มต้น : 20,000 บาท (หรือตามตกลง)

สวัสดิการ   : ประจำสำนักงานกรุงเทพ

เจ้าหน้าที่บัญชี  1 อัตรา (ลาดพร้าว) 

 • คุณสมบัติ
  • ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี เช่น Express เป็นต้น

  บทบาทหน้าที่

  • ทำบัญชีค่าเช่า
  • จัดทำบัญชีภาษี
  • ตรวจสอบเอกสารทางด้านบัญชี

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างองค์กรหรือตามประสบการณ์

สวัสดิการ  : ประจำสำนักงานกรุงเทพ

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน   1  อัตรา (ลาดพร้าว)

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. – ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office , E-Mail

บทบาทหน้าที่

 • ประสานงานพื้นที่เช่า
 • ตรวจสอบเอกสารสัญญาการเช่าพื้นที่
 • ประสานงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างองค์กรหรือตามประสบการณ์

สวัสดิการ   : ประจำสำนักงานกรุงเทพ

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (ลาดพร้าว)  รับสมัครด่วน

คุณสมบัติ

 • -เพศ ชาย/หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป  วุฒิปริญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • -มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Digital/Online Marketing (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ,มีความรู้ด้านการเขียน content (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • -มีความรู้ด้านกราฟฟิก เช่น ถ่ายรูป ตกแต่งภาพ ,ทำงานละเอียด รอบคอบ มีวินัย และสามารถทำงานเป็นทีมได้ 

หน้าที่รับผิดชอบ

 • 1.ทำ online marketing ต่างๆ ตามแพลตฟอร์มของบริษัท เช่น website,social network,marketplace 
 • 2.ดูแลด้านงานออนไลน์ เช่น ลงสินค้า,ลงบทความ,ตอบคำถามลูกค้า และงานเว็บไซต์
 • 3.วิเคราะห์ ติดตามผล การทำ online marketing
 • 4.ดูแลภาพรวม และแนวทางการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์
 • 5.พัฒนา Content เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
 • 6.ค้นหาช่องทางใหม่ๆ ในโลกออนไลน์ตลอดเวลา

 

รายได้เริ่มต้น : ตามโครงสร้างองค์กรหรือตามประสบการณ์

สวัสดิการ  : ประจำสำนักงานกรุงเทพ

งานดี สวัสดิการเยี่ยม!!!
“KT OPTIC”  อาจเป็นงานในฝันที่คุณตามหามาตลอดทั้งชีวิต !
- คอมมิชชั่น
- ค่าล่วงเวลา (OT), เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือพิเศษ ในสาขาพื้นที่เศรษฐกิจ
- ชุดฟอร์มพนักงานฟรี
- วันหยุดประจำปี, พักร้อนประจำปี
- โบนัสประจำเดือน/ไตรมาส
- ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ
- ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น คลอดบุตร เยี่ยมไข้ แต่งงาน ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- มีการปรับตำแหน่งงาน และโอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพ.