ผู้ได้รับรางวัลจี้ทองคำ Rodenstock จำนวน 5 รางวัล

มาแล้วคร่า ! สำหรับรายชื่อผู้โชคดี ได้รับจี้ทองคำ Rodenstock

   สำหรับผู้ที่ร่วมซื้อสินค้าเลนส์หรือแว่นตา Rodenstock และแว่นตา Porsche Design ที่งาน Rodenstock Open House ร้านแว่นตา KT OPTIC สาขา Terminal 21 อโศก เมื่อวันที่ 12 ส.ค  ที่ผ่านมา ถึงจะได้รับสิทธิ์ลุ้นจี้ทองคำ Rodenstock และวันนี้ก็มาถึงแล้วผลประกาศรางวัลจี้ทองคำ ท่านใดจะได้รับรางวัลกันบ้าง ตรวจสอบรายชื่อกันได้เลย

จี้ทองคำ Rodenstock หนัก 2 สลึง จำนวน 1 รางวัล

1.คุณอรพินท์ นัทธีประเสริฐ

จี้ทองคำ Rodenstock หนัก 1 สลึง จำนวน 4 รางวัล
1. คุณสันติพงศ์ ณสุย
2. คุณอนุกูล อรรคนิวาส
3. คุณประพจน์ ลิมปิชาติ
4. คุณศิวัช ภักดีไทย

รายละเอียดเข้ารับรางวัล

#วัน – เวลา การเข้ามารับของรางวัล
บริษัทฯ จะทำการมอบรางวัลให้ผู้โชคดี ณ สาขา KT OPTIC ต่างๆ ที่ผู้โชคดีสะดวกเข้าไปรับรางวัล

#วิธีรับของรางวัล
หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลแล้ว ภายใน 3 วันจะมีเจ้าหน้าที่ Call Center โทรติดต่อท่านเพื่อแจ้งรายละเอียดและยืนยันการรับรางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้

เขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ , ปริมณฑล และต่างจังหวัด
ผู้โชคดีที่อยู่ในกรุงเทพฯ , ปริมณฑล และต่างจังหวัด ต้องเข้ามารับรางวัลด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นโดยมารับได้ที่ สาขา KT OPTIC ทั่วประเทศไทย
Call Center : 02 934 4390

แผนที่ : https://www.ktoptic.com/store-listing/

1. โดยท่านต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระภาษีของรางวัล 5%
– รบกวนส่งรูปบัตรประชาชน มาทาง Inbox ของ Facebook ก่อนเพื่อตรวจสอบ
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องส่งหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล โดยส่งมายัง
– บริษัท KT OPTIC จำกัด อาคาร D-Plus
1563 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 1 0 3 1 0
Call Center : 02 934 4390
www.facebook.com/KTopticFanPage
– Line@ : @ktoptic , ID Line : kt-optic
เพื่อรับรางวัลภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง
3. หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
4. ผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

#กติกาและเงื่อนไขการชิงโชค
1. ผู้ร่วมรายการสามารถร่วมสนุกได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดได้ครั้งละ 1 รางวัลเท่านั้น
2. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากบริษัท ฯ เป็นรายบุคคลในระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. เพื่อแจ้งวิธีรับของรางวัล โดยบริษัทฯจะทำการติดต่อกลับไปภายใน 3 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ และภายใน 7 วันหากไม่มีผู้รับสายหรือติดต่อไม่ได้ ให้ถือว่าผู้โชคดีได้รับทราบข้อมูลแล้วโดยจะถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ตามกติกาที่บริษัทฯยื่นขออนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าวเอง
4. ถ้าได้รับรางวัลแล้วบริษัทฯติดต่อไม่ได้และไม่แสดงตัวภายใน 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
6. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ – นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ /หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯเห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ ผู้โชคดี
7. พนักงานบริษัท กรุงไทยออพติค จำกัด , บริษัทฯ ในเครือ และ/หรือบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
8. ท่านที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาทาง inbox ของ Facebook ที่นี่ หรือโทรสอบถามได้ที่ 02 934 4390
9. กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้ร่วมรายการได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขวิธีการเล่น รางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้ *

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจให้ร้านแว่นตา KT OPTIC ดูแลสุขภาพสายตา