Lacoste มาแล้วคร่า ! รายชื่อผู้โชคดี ได้รับของรางวัล Lacoste

Lacoste มาแล้วคร่า ! ของรางวัลมาแล้ว

   ร้านแว่นตา KT OPTIC ขอร่วมแสดงความยินดีด้วย สำหรับรายชื่อผู้โชคดี ได้รับของรางวัล Lacoste กับกิจกรรม OPEN HOUSE LACOSTE ที่ร้านแว่นตา KT OPTIC เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคมที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นแว่นตา เสื้อโปโล กระเป๋าจาก Lacoste มาลุ้นกันเลย 

 

สำหรับรายชื่อผู้โชคดี ได้รับของรางวัล Lacoste จากร้านแว่นตา KT OPTIC
1. แว่นตา Lacoste รุ่น L186S 424 57 16 140 จำนวน 1 ตัว มูลค่า 7,560.- บาท/ตัว
     – คุณอารีย์ สุคนทรเนตร
     – คุณกมลวรรณ หารบุรุษ

2. แว่นตา Lacoste รุ่น L79080G 318 52 22 140 จำนวน 1 ตัว มูลค่า 6,500.- บาท
     – คุณพิมพ์บุญ พินิจน์นรศิษฐ์

3. เสื้อ โปโล Lacoste สีเขียว จำนวน 1 ตัว มูลค่า 3,700.- บาท
    – คุณจักราทิตย์ เป็งผัด

4. เสื้อ โปโล Lacoste สี Sirop Pink จำนวน 1 ตัว มูลค่า 3,700.- บาท
   – คุณกานต์นิธิ ฉัตรวรรณจักร์

 

5. กระเป๋า Lacoste รุ่น Messengee Bag สี Mazarine Blue จำนวน 1 ใบ มูลค่า 3,500.- บาท
    – คุณวาริน สุขเอี่ยม

6. กระเป๋า Lacoste รุ่น S Shopping Bag สี Virtual Pink จำนวน 1 ใบ มูลค่า 3,500.- บาท
    – คุณศิโรรัตน์ เมธาสวัสดิ์

 

รายละเอียดการติดต่อรับของรางวัล

#วัน – เวลา การเข้ามารับของรางวัล
บริษัทฯ จะทำการมอบรางวัลให้ผู้โชคดี ณ สาขา KT OPTIC ต่างๆ ที่ผู้โชคดีสะดวกเข้าไปรับรางวัล

#วิธีรับของรางวัล
หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลแล้ว ภายใน 3 วันจะมีเจ้าหน้าที่ Call Center โทรติดต่อท่านเพื่อแจ้งรายละเอียดและยืนยันการรับรางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้
เขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ , ปริมณฑล และต่างจังหวัด
ผู้โชคดีที่อยู่ในกรุงเทพฯ , ปริมณฑล และต่างจังหวัด ต้องเข้ามารับรางวัลด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นโดยมารับได้ที่ สาขา KT OPTIC ทั่วประเทศไทย
Call Center : 02 934 4390
แผนที่ : https://www.ktoptic.com/store-listing/
1. โดยท่านต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระภาษีของรางวัล 5%
– รบกวนส่งรูปบัตรประชาชน มาทาง Inbox ของ Facebook ก่อนเพื่อตรวจสอบ
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องส่งหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล โดยส่งมายัง
– บริษัท KT OPTIC จำกัด อาคาร D-Plus
1563 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Call Center : 02 934 4390
www.facebook.com/KTopticFanPage
– Line@ : @ktoptic , ID Line : kt-optic
เพื่อรับรางวัลภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง
3. หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
4. ผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

#กติกาและเงื่อนไขการชิงโชค
1. ผู้ร่วมรายการสามารถร่วมสนุกได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดได้ครั้งละ 1 รางวัลเท่านั้น
2. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากบริษัท ฯ เป็นรายบุคคลในระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. เพื่อแจ้งวิธีรับของรางวัล โดยบริษัทฯจะทำการติดต่อกลับไปภายใน 3 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ และภายใน 7 วันหากไม่มีผู้รับสายหรือติดต่อไม่ได้ ให้ถือว่าผู้โชคดีได้รับทราบข้อมูลแล้วโดยจะถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ตามกติกาที่บริษัทฯยื่นขออนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าวเอง
4. ถ้าได้รับรางวัลแล้วบริษัทฯติดต่อไม่ได้และไม่แสดงตัวภายใน 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
6. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ – นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ /หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯเห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ ผู้โชคดี
7. พนักงานบริษัท กรุงไทยออพติค จำกัด , บริษัทฯ ในเครือ และ/หรือบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
8. ท่านที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาทาง inbox ของ Facebook ที่นี่ หรือโทรสอบถามได้ที่ 02 934 4390
9. กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้ร่วมรายการได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขวิธีการเล่น รางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้ *

 

ติดตามข่าวสารแว่นตาหรือข่าวกิจกรรมต่างๆ ได้ทาง 

http://www.facebook.com/KTopticFanPage 

www.ktoptic.com