สุขสุดคุ้มกับบัตรเครดิต KTC ที่ร้านแว่นตาเคที ออพติค

บัตรเครดิต KTC สุขสุดค้มที่ร้านแว่นตาเคที ออพติค

 สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต KTC สามารถช้อปแว่นตา แว่นกันแดด หรือสินค้าหลากหลายที่ร้านแว่นตาเคที ออพติคได้ทุกสาขา บัตรเครดิต KTC มอบความสุขสุดคุ้ม กับสิทธิพิเศษ 

1.สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เท่านั้น+รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13,000 บาท
            1. ผ่อน 6 เดือน ยอดขั้นต่ำ 9,500.- บาท
               2. ผ่อน 10 เดือน ยอดขั้นต่ำ 18,500.- บาท

ผ่านชำระ 0% / เซลส์สลิปรับเครดิตเงินคืน
8,000 – 16,999160 บาท
17,000 – 32,999400 บาท
33,000 บาท ขึ้นไป1,000 บาท

2.แลกรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 13 %
เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ฯ ทุก 5,000บาท / เซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 5,000 คะแนน

เงื่อนไขรายการ

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์  ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC  ทุกประเภท (“สมาชิก”) ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CACH BANK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภาดาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD , KTC – SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ KTC และ / หรือ KTP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ) และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซีจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนสำหรับรายการแบ่งชำระตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ฯ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการในหมวด Optical ภายใต้ MCC Code : 8043 [ ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป / เฉพาะรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI เป็นระยะเวลา 6 เดือน, 10 เดือน] ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 ม.ค. 63 เท่านั้น จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สูงสุดไม่เกิน 13,000 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ เท่านั้น ตลอดระยะเวลารายการ
 4. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสมทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเซลส์สลิป ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีตามรายการนี้
 5. ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 6. สำหรับการแลกรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ทุก 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 ม.ค. 63 สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายทุก 5,000 บาท สามารถใช้คะแนนสะสมทุก5,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 650 บาท ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 8. กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่าย แยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดมาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 9. สิทธิพิเศษตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณโดยพิจารณายอดใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปเท่านั้น
 10. เคทีซีจะทำรายการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 31 ม.ค. 63
 11. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI by PHONE และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 12. เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการหรือเงินคืนที่เกิดจากรายการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 13. สิทธิประโยชน์ตมรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 14. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรฯที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติ ตามจำนวนคะแนนสะสมที่สมาชิกใช้เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ให้แก่สมาชิกตามเงื่อนไขรายการนี้ ภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของทุกๆ เดือน

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ร้านแว่นตา KT OPTIC ทุกสาขา