เปิด..ประสบการณ์ใหม่ให้ดวงตาคุณ ที่ KT OPTIC ใส่ใจ อย่างเต็มใจ

เปิด..ประสบการณ์ใหม่ให้ดวงตาคุณ ที่ KT OPTIC

 

แบ่งจ่ายสบายๆ! ชัดจริง เท่จริง แว่นตาหลากหลายสไตล์ ใส่ใจ อย่างเต็มใจทุกการใช้จ่ายที่ร้านแว่นตา KT OPTIC กับสินค้าหลากหลายรายการ ให้เลือกสรรในแบบของคุณ  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

0% นานสูงสุด 10 เดือน*
พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,800 บาท ตลอดรายการ (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)
– เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป แบ่งจ่ายนาน 4 เดือน เฉพาะบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์
– เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 9,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป แบ่งจ่ายนาน 6 เดือน (ทุกหน้าบัตร)
– เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 18,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป แบ่งจ่ายนาน 10 เดือน (ทุกหน้าบัตร)
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,800 บาท (ตลอดรายการ)
ยอดแบ่งจ่าย / เซลล์สลิป                          รับเครดิตเงินคืน
ตั้งแต่ 5,000 – 11,999 บาท                        100 บาท
12,000 – 24,999 บาท                              300 บาท
25,000 – 54,999 บาท                              700 บาท
55,000 บาทขึ้นไป                                    1,800 บาท

บัตรที่ร่วมรายการ :

สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี 

สมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน 

สมาชิกบัตร ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด 

สมาชิกบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า 

สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เฟิร์ส ช้อยส์ และบัตรกรุงศรีเฟิร์ส ช้อยส์ วีซ่า

การลงทะเบียน : SMS ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ก่อนทารายการแบ่งจ่าย พิมพ์ “KT3” เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก
ส่งไปที่หมายเลข 061-404-5555 และได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์) *สามารถลงทะเบียนผ่าน U Choose ได้*
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย :
– สิทธิพิเศษสาหรับสมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียน SMS อย่างถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนก่อนทารายการเท่านั้น
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
– ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนามาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคานวณเครดิตเงินคืนจากยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป
– รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 1,800 บาท ต่อเซลล์สลิป และไม่เกิน 10,800 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ
– บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนในรอบบัญชีถัดไปนับจากวันที่ทารายการ(กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
– รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
– รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจบรายการ
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชาระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทารายการของรายการส่งเสริมการขายนี้

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ร้านแว่นตา KT OPTIC ทุกสาขา