KT OPTIC ชวนคุณ . . . ลดรับ เพื่อรักษ์โลก ด้วยการลดใช้ถุงพลาสติก อย่าลืม! เตรียมถุงผ้าให้พร้อมทุกครั้งที่มาช้อปแว่นตา

KT OPTIC  ชวนรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการลดปริมาณขยะพลาสติก ตามนโยบายของภาครัฐ ด้วยการเชิญชวนและสนับสนุนให้ลูกค้าทุกท่านนำถุงผ้ามาช้อปปิ้งแทน

Just Say No Plastic Bag

ถ้าใช้ถุงผ้าสัปดาห์ละ 1 วัน จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 ล้านถุงต่อปี

#ข้อดีของการใช้ถุงผ้า
– ซักทำความสะอาดง่าย
– ช่วยลดปัญหาโลกร้อน
– ใช้ง่ายขาดยาก ตกแต่งได้ตามสไตล์ที่ชอบ
– ใช้ถุงผ้าไปได้ทุกที่ทุกเวลา ใส่สิ่งของได้หลายอย่าง
– ย่อยสลายได้ ไม่ตกค้างจนเป็นปัญหาในสิ่งแวดล้อม
– ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดปัญหาโลกร้อน
– ช่วยลดปริมาณมูลฝอย ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
– บ่งบอกภาวะรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้
– พกพาติดตัว ติดรถได้ง่าย สามารถพร้อมใช้งานในทุกโอกาส
– ทนทานและใช้ซ้ำได้มากครั้งกว่าถุงพลาสติก ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย
– นุ่มสบายมือ และไม่ก่อให้เกิดการกดทับอย่างรุนแรงต่อฝ่ามือเท่าถุงพลาสติก
– ใช้เป็นสื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และความตระหนักในสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง
– ถุงผ้าดิบจะช่วยลดการเกิดและการปนเปื้อนของสารประกอบไดออกซินที่เป็นสารก่อมะเร็งที่มีอันตรายต่อชีวิต
– ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มใช้ถุงผ้าตั้งแต่วันนี้ และแบ่งปันถุงผ้าที่มีอยู่แก่ผู้อื่น เพื่อขยายวงกว้างของความพยายามลดก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน

#ข้อดีของการลดการใช้ถุงพลาสติก
– ลดการเสื่อมโทรมของดิน
– ลดการเสื่อมคุณภาพของน้ำ
– ลดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ำและบนบก
– ลดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์
– ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน
– ลดการอุดตันในทางระบายน้ำ ส่งผลให้ลดปัญหาน้ำท่วม
– ลดการเกิดสารปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งในห่วงโซ่อาหาร
– ลดการใช้น้ำมันดิบที่ใช้ไปโดยไม่จำเป็น จากการผลิตถุงพลาสติก
– ลดการเกิดอุบัติเหตุของการเดินทางทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
– ลดแหล่งเพาะพันธุ์การแพร่กระจายของพาหะนำโรค และการแพร่ระบาดของโรค

#จะลดการใช้ถุงพลาสติกได้อย่างไร
– ใช้ถุงพลาสติกแบบย่อยสลายได้
– ต้องใช้งานถุงพลาสติกซ้ำจนหมดสภาพการใช้งาน
– ฝึกพูดว่า ไม่รับถุงค่ะ/ครับ กับคนขายของ ให้เป็นนิสัย
– นำถุงผ้า หรือ ภาชนะอื่นไปใส่ของแทน เช่น กระเป๋าผ้า , กล่องใส่อาหาร หรือ ปิ่นโตสำหรับใส่อาหารแทนถุงพลาสติก

? ร่วมใจ ใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก (Just Say No Plastic Bag)
รักษ์โลก ลดขยะ พกถุงผ้าไปช้อปปิ้งกันนะค่า  ?

www.ktoptic.com

Copyright © 2017. KT OPTIC All rights reserved.