Cart

Showing 637–643 of 643 results

 • แว่นกรองแสง one&one 76053-037C

  แว่นกรองแสง ONE&ONE รุ่น 76053 ช่วยปกป้องดวงตาจากแสง ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

  1,350 ฿
  เลือกรูปแบบ
 • แว่นกรองแสง one&one 76055-007P

  แว่นกรองแสง ONE&ONE รุ่น 76055 ช่วยปกป้องดวงตาจากแสง ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

  1,350 ฿
  เลือกรูปแบบ
 • แว่นกรองแสง one&one 76056-058P

  แว่นกรองแสง ONE&ONE รุ่น 76056 ช่วยปกป้องดวงตาจากแสง ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

  1,350 ฿
  เลือกรูปแบบ
 • แว่นกรองแสง one&one 76057-017C

  แว่นกรองแสง ONE&ONE รุ่น 76057 ช่วยปกป้องดวงตาจากแสง ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

  1,350 ฿
  เลือกรูปแบบ
 • แว่นกรองแสง one&one 7608-051แว่นกรองแสง ONE&ONE รุ่น 7608-051

  แว่นกรองแสง ONE&ONE รุ่น 7608 ช่วยปกป้องดวงตาจากแสง ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

  1,350 ฿
  อ่านเพิ่มเติม
 • เลนส์เฉพาะทาง Lecture A,B และ Addpower สำหรับการทำงานระยะใกล้และระยะกลางเป็นหลัก

  โปรเกรสซีฟ เลนส์เฉพาะทางสำหรับการทำงานระยะใกล้และระยะกลางเป็นหลัก

  3,600 ฿10,950 ฿

  Lecture A : ค่าสายตาลดลง 1.00 D. แนะนำ Add. 2.25 to 2.75

  Lecture B : ค่าสายตาลดลง 1.50 D. แนะนำ Add. 3.00 to 3.50

  Addpower : ค่าสายตาลดลง 0.75 D. แนะนำ Add < 2.00

  เลือกรูปแบบ
 • เลนส์เฉพาะทาง Progressiv Ergo®2 เลนส์เฉพาะทางระยะกลาง-ใกล้

  โปรเกรสซีฟหรือเลนส์เฉพาะทาง Progressiv Ergo®2 ระยะกลาง-ใกล้

  13,000 ฿22,500 ฿
  เลือกรูปแบบ