สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต CardX และบัตรเครดิต SCB

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต CardX และบัตรเครดิต SCB

เมื่อมียอดแบ่งชำระ 0% ณ โรงพยาบาล, ศูนย์บริการทางด้านทันตกรรม และสถาบันทางสุขภาพที่ร่วมรายการ
แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน* พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 31,000 บาท*

พิเศษ 1 : แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%*
จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย และจำกัดการแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุ 26,000 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

SMS ลงทะเบียน พิมพ์ PSH เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) ลงทะเบียนทุกครั้งภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น

 

พิเศษ 2 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท*

ยอดแบ่งจ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
15,000 บาท – 39,999 บาท 250 บาท
40,000 บาท – 69,999 บาท 650 บาท
70,000 บาท – 119,999 บาท 1,300 บาท
120,000 บาท – 249,999 บาท 2,300 บาท
ตั้งแต่ 250,000 ขึ้นไป 5,000 บาท


จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

SMS ลงทะเบียน พิมพ์ SHP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ได้ต ลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (สำหรับแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน และ 10 เดือน)

 

Copyright © 2017. KT OPTIC All rights reserved.