ช้อปครบ . . . รับฟรี . . .KT OPTIC มอบชุดอุปกรณ์บำรุงรักษาแว่นตา “ I’m Gadget ”

ช้อปครบ . . . รับฟรี . . .KT OPTIC มอบชุดอุปกรณ์บำรุงรักษาแว่นตา “ I’m Gadget ”

ให้กับลูกค้าทุกท่าน ในรายการ “ ช้อปครบ รับฟรี ” ที่ร้านแว่นตา KT OPTIC ทุกสาขาทั่วประเทศไทยโดยชุดอุปกรณ์บำรุงรักษาแว่นตานี้ สามารถตอบโจทย์และครอบคลุมการใช้งานของลูกค้าอย่างแน่นอน ว่าแล้วก็มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง

SET A

▶ ช้อปครบ 10,000 – 19,999 บาท

➡ รับฟรี MICRO CLEANING CLOTH จำนวน 1 กล่อง

 

SET B

▶ ช้อปครบ 20,000 – 34,999 บาท

➡ รับฟรี Cleaning Spray-Set จำนวน 1 กล่อง

➡ รับฟรี RIMLESS CLIP-BIG จำนวน 1 กล่อง

➡ รับฟรี MICRO CLEANING CLOTH จำนวน 1 กล่อง

SET C

▶ ช้อปครบ 35,000 – 49,999 บาท

➡ รับฟรี Cleaning Spray-Set จำนวน 1 กล่อง

➡ รับฟรี RIMLESS CLIP-BIG จำนวน 1 กล่อง

➡ รับฟรี SCREW SET CT 31322 จำนวน 1 กล่อง

➡ รับฟรี MICRO CLEANING CLOTH จำนวน 1 กล่อง

อุปกรณ์แว่น

SET D

▶ ช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป

➡ รับฟรี Anti-fog cloth จำนวน 1 กล่อง

➡ รับฟรี Ultrasonic cleaner- CDS-300 จำนวน 1 กล่อง

➡ รับฟรี Cleaning Spray-Set จำนวน 1 กล่อง

➡ รับฟรี Screw SET CT 31322 จำนวน 1 กล่อง

➡ รับฟรี RIMLESS CLIP-BIG จำนวน 1 กล่อง

➡ รับฟรี MICRO CLEANING CLOTH จำนวน 1 กล่อง

 

 

Set-E

SET E

▶ ช้อปครบ 65,000 บาทขึ้นไป

➡ รับฟรี เครื่อง UV Sterilizer จำนวน 1 เครื่อง

➡ รับฟรี เครื่องล้างแว่นตา จำนวน 1 กล่อง

➡ รับฟรี Cleaning Spray-Set จำนวน 1 กล่อง

➡ รับฟรี Screw SET CT 31322 จำนวน 1 กล่อง

➡ รับฟรี RIMLESS CLIP-BIG จำนวน 1 กล่อง

➡ รับฟรี MICRO CLEANING CLOTH จำนวน 1 กล่อง

➡ รับฟรี แว่นตา Eyepetizer   1  อัน

➡ รับฟรี แว่นตา Pixel   1  อัน

 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสาขาและรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น