สุขไม่จำกัดกับชีวิตที่ใช่ ไลฟ์สไตล์ที่ชอบกับโปรโมชั่น KTC

สุขไม่จำกัดกับชีวิตที่ใช่ ไลฟ์สไตล์ที่ชอบ

ไม่ว่าจะใช้ชีวิตแบบไหน ความสุขเกิดขึ้นได้ในทุกจังหวะ ด้วยหลากหลายบริการของ KTC ที่พร้อมตอบทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ

 

โปรโมชั่น-KTC

สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท

ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท , บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC – SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่ร่วมรายการนี้ได้

รายละเอียดและเงื่อนไข :

ผ่อน 6 เดือน ยอดขั้นต่ำ 9,500.- บาท

ผ่อน 10 เดือน ยอดขั้นต่ำ 18,500.- บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563

 

โปรโมชั่น-KTC

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เท่านั้น

แบ่งชำระ 0% นาน 6 หรือ 10 เดือน  (รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อเดือน)แลกรับรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 12%
เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุก 5,000 บาท/เซลส์สลิป
และใช้คะแนนสะสม  KTC FOREVER ทุก 5,000 คะแนน
แบ่งชำระ 0%/เซลส์สลิปรับเครดิตเงินคืน
8,000-16,999160 บาท
17,000-32,999400 บาท
33,000 ขึ้นไป1,000 บาท
SMS ลงทะเบียน พิมพ์ KOC วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส่งมาที่ 061-384-5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
SMS ลงทะเบียน พิมพ์ KOP วรรค
ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000
(ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
*สงวนสิทธิ์ไม่ให้คะแนนสะสม Forever reward ปกติ สำหรับสมาชิกที่ได้รับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด
ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการภายในวันที่มียอดใช้จ่าย หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC – SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ KOC และ/หรือ KOP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 3. 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนสำหรับรายการแบ่งชำระตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการในหมวด Optical ภายใต้ MCC Code: 8043 [ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป/เฉพาะรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI เป็นระยะเวลา 6 เดือน, 10 เดือน] ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มีค – 30 มิย 63 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ต่อเดือนเท่านั้น
 4. 4. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดของเดือนที่มียอดใช้จ่าย ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสมทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเซลส์สลิปที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 5. สำหรับการแลกรับเครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ทุก 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มีค – 30 มิย 63 (“ระยะเวลารายการ”) สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายทุก 5,000 บาท สามารถใช้คะแนนสะสมทุก 5,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 600 บาท ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 6. 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 7. กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดมาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้ 
 8. สิทธิพิเศษตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณโดยพิจารณายอดใช้จ่าย นับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปเท่านั้น
 9. คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรฯที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติ ตามจำนวนคะแนนสะสมที่สมาชิกใช้เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน ในรายการส่งเสริมการขายนี้ เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ให้แก่สมาชิกตามเงื่อนไขรายการนี้ ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดของเดือนที่มียอดใช้จ่าย
 10. 11. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI by PHONE และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 11. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 12. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด