ร้านแว่นตา KT OPTIC เข้าร่วมโครงการ ”ยิ่งใช้ยิ่งได้”

ยิ่งใช่ยิ่งได้

ร้านแว่นตา KT OPTIC เข้าร่วมโครงการ ”ยิ่งใช้ยิ่งได้”

โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เป็นการใช้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการ เช่น

 • สินค้าทั่วไป เช่น กรอบแว่นสายตา , กรอบแว่นกันแดด , เลนส์แว่นตา และ Gadget ด้านสุขภาพสายตาต่างๆ
 • ค่าอาหาร
 • เครื่องดื่ม
 • ค่าบริการนวด สปา
 • ทำผมทำเล็บ
 • แต่ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรกำนัล (gift voucher) บัตรเงินสด (gift card) และสินค้าหรือบริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า

 

ยิ่งใช้ยิ่งได้  จะต้องทำการใช้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการ ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการ  อย่างเช่น KT OPTIC

 

โดยประชาชนผู้ใช้สิทธิ์จะได้รับวงเงินสนับสนุนในรูปของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Voucher   และวงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher นั้น ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิต้องไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน และจะได้รับสิทธิ e- Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1-40,000 บาทแรก ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน
 • ยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001-60,000 บาท ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน
 • “ซึ่งสิทธิ e-Voucher จะคืนเป็นวงเงินใน g-Wallet ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไปโดยสามารถใช้จ่ายด้วย e -Voucher ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ e -Voucher “โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้” ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้”

 

 

ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ E-Voucher

 • วันที่ 1 ก.ค. – 14 ก.ค. 64 สามารถใช้จ่ายสูงสุด 5,000 บาท/คน/วัน
 • วันที่ 15 ก.ค. – 30 พ.ย. 64 สามารถใช้จ่ายสูงสุด 10,000 บาท/คน/วัน

 

ได้รับ E-Voucher ในรูปแบบของสิทธิเข้า G-Wallet โดยแบ่งการใช้จ่ายดังนี้

 • จำนวนเงิน 1-40,000 บาท ได้คืน 10% สูงสุด 4,000 บาท
 • จำนวนเงิน 40,001-60,000 บาท ได้คืน 15% สูงสุด 3,000 บาท
 • ได้รับ E-Voucher ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป และสามารถใช้สิทธิได้ถึง 31 ธ.ค. 64

 

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โฆษกรัฐบาล ย้ำว่า

 • เป็นประชาชนสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
 • ไม่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 หรือ ระยะที่ 3

 ลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ คลิก https://www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com