ช้อปแว่นออนไลน์ที่ KT OPTIC รับไปเลย Voucher เลนส์ฟรี ทุกค่าสายตา

ช้อปแว่นออนไลน์ที่ KT OPTIC

 

Voucher-lens

 

ซื้อสินค้าประเภทกรอบแว่นสายตา และ แว่นกันแดด ตามรายการรุ่นที่กำหนด ใน www.ktoptic.com  หรือ MarketPlace (Lazada , Shopee , Wemall)   จะได้รับ Gift  Voucher เลนส์ฟรีทุกค่าสายตาใช้ได้ที่ร้าน ” KT OPTIC “ ทุกสาขา

รายละเอียด

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องสั่งซื้อและชำระเงินผ่าน www.ktoptic.com หรือ MarketPlace (Lazada , Shopee , Wemall)
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก โปรโมชั่นนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ รุ่น / ยี่ห้อ Essilor หรือ Nikon ที่ร่วมรายการ เท่านั้น!!
4. Gift Voucher Lens เลนส์แว่นตานี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
5. Gift Voucher Lens ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
6. ไม่สามารถใช้ Gift Voucher Lens ร่วมกับแพ็คเกจกรอบพร้อมเลนส์ที่สาขาได้

เงื่อนไข Gift Voucher

การใช้ Gift Voucher ใส่เลนส์ และรับบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น
1. Gift Voucher Lens จำนวน 1 ใบ จะได้รับพร้อมแว่นตาตามที่ท่านสั่งซื้อ
2. ท่านสามารถนำแว่นตา พร้อม Gift Voucher Lens ไปที่ร้าน ” KT OPTIC ” เพื่อรับบริการตรวจวัดสายตาและใส่เลนส์
3. Gift Voucher Lens ส่วนลดเลนส์แว่นตาทุกใบ มีอายุการใช้งาน 180 วัน นับจากวันที่ท่านได้สั่งซื้อสินค้า
4. เจ้าหน้าที่ที่สาขาจะทำการนัดท่านมารับแว่นตาที่ประกอบเลนส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่สาขาที่ท่านเข้าใช้บริการ
5. Gift Voucher ส่วนลดเลนส์แว่นตาสามารถใช้กับกรอบแว่นตาที่ซื้อร่วมกันตามที่ระบุในบัตร และสามารถนำกรอบแว่นตาอื่นมาใช้ร่วมกับบัตรนี้ได้
6. สามารถใช้ Gift Voucher เลนส์ ที่ร้าน ” KT OPTIC ” ทุกสาขา
7. แสดง Gift Voucher Lens ก่อนชำระเงินทุกครั้ง