การตรวจเช็คสุขภาพสายตา KTAC

 

 

    การตรวจเช็คสุขภาพสายตาที่เป็นมาตรฐานของ KT OPTIC ได้รับการรับรองจากสมาคมแว่นตาแห่งประเทศไทย (THAI OPTOMETRIC ASSOCIATION REFRACTIVE ROUTINE) เป็นการตรวจเช็คที่ละเอียดและให้ค่าสายตาที่ถูกต้อง แม่นยำ โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ผ่านการอบรมโดยศูนย์ฝึกอบรม KT OPTIC จึงมั่นใจได้ว่าการตรวจวัดสายตาของทาง KT OPTIC จะช่วยให้ท่านมีการมองเห็นที่ดีที่สุด

    การตรวจเช็ค KTAC (KT Accuracy Check) มีทั้งหมด 11 ขั้นตอน

1. History Taking คือ การสอบถามประวัติหรือหาข้อมูลเพื่อเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาในการให้ค่าสายตา

2. Visual Acuity คือ การหาค่าความสามารถในการมองเห็น โดยตรวจตาทีละข้างด้วยตาเปล่า

3. Pinhole Test คือ แผ่นพลาสติกสีดำมีรูตรงกลาง มีหน้าที่แยกโรคตาออกจากปัญหาสายตา

4. Eye Movement คือ การตรวจความเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อตา

5. Pupillary Light Reflex คือ การตรวจความผิดปกติของรูม่านตา

6. Color Test คือการทดสอบตาบอดสี

7. Dominant And Inferior Eyes Check คือ การหาตาข้างที่ถนัด

8. Subjective โดยการ fogging คือ การทำให้เบลอเพื่อให้ตาลดการAcc.

9. Power Astigmatism คือ การหาค่าสายตาเอียง  

10. Best Sphere คือ การหาค่าสายตาที่ดีที่สุด

11. Red-Green Test (Duochrom Test) คือ การทดสอบเขียว-แดง การตรวจเช็คสุขภาพสายตา KTAC