โครงการอ่านคล่องมองชัดแว่นกรุงไทยเริ่มดำเนินโครงการ ? อ่านคล่องมองชัดแก่เด็กด้อยโอกาส ? .....ร่วมกับกรมประชาสงเคราะห์ และประชาชนชาวเหนือ โดยหน่วยเคลื่อน ที่พร้อมอุปกรณ์ออกตรวจวัดสายตาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน ศึกษา สงเคราะห์จิตอารีย์ จังหวัดลำปาง และโรงเรียนอื่น ๆ ที่ขาดแคลน ไม่ว่า.... จะเป็นโรงเรียนในจังหวัด เชียงใหม่ หรือสถานสงเคราะห์เยาวชนใน กรุงเทพฯ นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ เบื้องต้นจะต้องตรวจ ด้วยเครื่องวัดสายตา-คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Lens set เพื่อหาค่า ความผิดปกติ ทางสายตาอย่างละเอียดนักเรียน ที่มีปัญหาทางสายตาผิดปกติจะได้รับการแก้ไข และได้ รับแว่นสายตา จากแว่นกรุงไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย